Extra kans en impuls voor bètatalenten

Nieuws | de redactie
31 mei 2012 | Er is extra ruimte beschikbaar voor een impuls voor het top-bèta-tech talent in het onderwijs. Eerst de Klas kan dankzij een gift van Google de beste studenten in deze disciplines een uitdagend trainee-programma aanbieden van onderwijs- en bedrijfservaring.

Vanwege deze gift eind vorig jaar krijgt Eerst de Klas dekans om een extra instroommogelijkheid op te zetten voorbètastudenten. En dat daar veel behoefte  aan is, dat hoeftgeen betoog. Het actuele en structurele tekort aan docenten in debètavakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en onderzoek &ontwerpen vormt voor Eerst de Klas en Google een extra impuls hiercreatief aan te gaan werken.

Een taak voor Google weggelegd

“Bedrijven zitten nu al te springen om jongeren met eentechnische opleiding en dat wordt in de toekomst alleen maar meer.Google laat met de gift zien een vooruitziende blik tehebben,” zei Marja van Bijsterveldt toen zij de cheque van750.000 dollar in december 2011 in ontvangst nam.

“Vanwege de toenemende rol van technologie in onze samenlevingzal het aantal vacatures op het gebied van informatica, technologieen wiskunde blijven groeien. Er ligt voor Google een taak weggelegdom aan scholieren te laten zien welke kansen een betatechniekopleiding biedt,” zei Pim van der Feltz, de directeur van GoogleNederland, bij deze gelegenheid.

Uitdagend traject

Het EdK-programma van onder meer ScienceGuide Student van2011, Simon Verwer, is daarom op zoek naarbijna/recent afgestudeerde bèta-academici in die vakgebieden die dekomende twee jaar aan de slag willen in een uitdagendtraineeprogramma dat onderwijs en bedrijfsleven met elkaarcombineert. In het gesprek met Simon over zijn ervaringen kan menzien hoe uitdagend en verrijkend zo’n EdK-traject en ervaring isvoor juist de academische student.

De EdK-programmamakers vragen daarom: “Is dit iets voor jou? Ofken je iemand die deze uitdaging aan zou willen gaan?” Dan is hetnu de tijd voor actie: de sollicitatie-deadline is 1 juli 2012. Deselectiedag vindt plaats op woensdag 11 juli en in augustus 2012wordt gestart met een nieuwe groep van circa 50 academici. Op http://www.eerstdeklas.nl/  vindt u voormeer informatie over het programma, de selectieprocedure ensollicitatie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK