Codarts en HAS scoren sociaal

Nieuws | de redactie
1 juni 2012 | Weten HBO en WO wat te maken van hun benutting van social media? Een eerste glimp van de jaarlijkse HO-Benchmark van webkwaliteit laat verrassende resultaten zien.

Op het National Congres Onderwijs en Sociale Media presenteerdeNico van Hemert een preview van de eerste uitkomsten van dezejaarlijkse ranking van HBO en WO door Strategy on Demand enScienceGuide. Op 21 juni zal tijdens de Dag van deExcellentie – dit maal in Delft! – de volledige ranking van deuniversiteiten en hogescholen en hun kwaliteit op het web wordenonthuld. De winnaars in HBO en WO zullen dan worden gehuldigd,vorig jaar de Hogeschool Rotterdam en de RUG.

Den Bosch en Rotterdam

Voor het eerst is dit jaar ook de kwaliteit van de social mediavan de HO-instellingen gemeten en door een panel vanstudent-gebruikers geanalyseerd en gewogen. En hieruit blijkt dattwee instellingen er duidelijk bovenuit schieten met hun gebruikvan en kwaliteit bij social media. Beide in het HBO. Beidekenmerkende kleine hogescholen met een scherp inhoudelijkprofiel.

Het betreft de HAS Den Bosch, de agrarische hogeschool inBrabant, en het Rotterdamse conservatorium en dansacademieCodarts. Bij de analyse en beoordeling viel vooral op hoe zijsocial media precies voor die dingen wisten in te zetten, waarvoorstudenten deze graag raadplegen waar het hun opleidingen betreft:updates en actuele info over eigen activiteiten en evenementenvan de instelling.

2.0 beleid, 1.0 gedrag

De onderzoekers stelden vast dat bij deze twee instellingen ookeen markante verbetering was doorgevoerd op dit terrein tenopzichte van vorig jaar. Zo blijkt opnieuw dat de jaarlijksebenchmarking, ranking en vergelijking van alle instellingenmet elkaar op dit terrein tot concrete verbeteracties leidt.

Toch zegt van Hemert, dat hij bij veel CvB’s nog zeer regelmatig”2.0 beleid bij 1.0 gedrag” tegenkomt. De plannen zijn vaak mooi,maar de uitvoering is vaak nog ouderwets van aanpak entoon. “De integratie van het beleid op het punt vaninternetaanweazigheiden -kwaliteit met de strategische planvormingbij universiteiten en hogescholen is nog maar beperkt vaak.”

Zo worden social media nog maar zeer beperkt ingezet voor deeigen, interne communicatie binnen de instelllingen, zowel overonderwijs, kennisdelingactiviteiten, als over organisatorischezaken. “Hier valt binnen de instellingen en voor hen nog veel tewinnen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK