Too good to be true

Nieuws | de redactie
25 juni 2012 | De data van EUR-hoogleraar Smeesters waren zo fraai, dat collega's er niet in wilden tuinen. En dat bleek terecht.

De gegevens die de Belgische hoogleraar aan de RSM voor zijnwetenschappelijk werk had verzameld, waren exemplarisch. Tevoorbeeldig, zo blijkt nu. De onderzoekscommissie naar hunintegriteit stelt vast, dat er geen “ruwe data” te vinden warenwaaruit de gegevens en hun conclusies in artikelen te herleidenwaren. De patronen die daarin leken voor te komen, beschrijftde commmissie als variaties van “opmerkelijk tot uiterstonwaarschijnlijk.”

Men stelt bovendien vast, dat de hoogleraar zeer veel data zelfmaakte en bewerkte en er weinig of geen sprake is geweest van peerreview op zijn werk binnen zijn afdeling. Smeesters gaf aan, datzijn werkwijze binnen het vakgebeid van marketing en ook vansociale psychologie usance zou zijn en hij daarom niet het gevoelhad, dat hij iets lakbaars had gedaan. Wel neemt hij ontslag alshoogleraar.

U vindt het rapport van de commissie hier bij het Erasmus magazine.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK