Professor wordt 100

Nieuws | de redactie
9 augustus 2012 | Daniel Aaron is 100. Hij kreeg een lunch van zijn collega’s op het werk aangeboden en na weer een dag onderzoek en schrijven was er een feestdiner met zijn familie. Harvard hoogleraar Aaron is de enige actieve professor die een eeuw oud is. Een bijzonder mens.

Vijf jaar geleden publiceerde Daniel Aaron zijn memoires, hij kon immers op 95 jaarAmerikaanse historie, cultuur, samenleving en letterkundeterugkijken. Zijn kinderjaren had hij doorgebracht in Chicago enHollywood, in 1933 werd hij student aan Harvard. Engels enAmerikaanse literatuur werden en zijn zijn onderwerp gebleven. Hijheeft er nog steeds zijn eigen kantoor en projecten en komt bijnaelke dag langs om te werken.

Kennedy “so-so”

Als jong docent moest hij undergraduates les geven en hun papersbeoordelen. Hij was de man die het cijfer moest geven aan het”so-so examination paper” van zijn student John F. Kennedy. Ookanderen van naam en  faam uit de USA van de twintigste eeuwheeft hij ontmoet en gekend. “You met people,” zegt hij bondig enbescheiden.

Een vriend vertelt hoe het perspectief van een zo scherp enbejaard mens voor mensen van nu soms een tikje ontregelend kanzijn. “Once I asked Dan which American president of his lifetime hemost admired. He instantly said “Teddy Roosevelt.” I was takenaback, partly because when I asked him this question, Dan didn’tseem nearly as old as he was: 84. I assumed he misunderstood thequestion. Maybe he thought I was asking about his favorite U.S.president of all time?”

“I mean someone who was president during your lifetime.” Hecalmly said it again: “Teddy Roosevelt.” But the name wasn’tsinking in. “Franklin Delano Roosevelt?” Dan just said, “No, no,Teddy. Teddy Roosevelt and his Rough Riders. When I was a child,all that my friends and I wanted was to be Rough Riders and join upwith Teddy Roosevelt to go on adventures. There hasn’t been apresident like him since”.

Niet bestaande woorden

Daniel Aaron heeft momenteel nog een wetenschappelijkproject in de maak. Hij wil een nieuw soort woordenboek van deEngelse taal tot stand brengen. Het gaat om het in kaart brengenvan de woorden die in het Engels niet bestaan, maar er eigenlijkwel zouden moeten zijn, om begrippen of zaken duidelijk te kunnenweergeven.…… Many happy returns professor Aaron!


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK