Wie telt echt, volgens u?

Nieuws | de redactie
22 augustus 2012 | Op 3 september opent het Academisch jaar 2012-2013. Dan presenteert ScienceGuide de Top 10 van meest invloedrijke en inspirerende mensen in kennis en hoger onderwijs. Wie hoort daar in? Geef uw namen en onderbouwing aan ons door.

Vorig jaar was het Halbe Zijlstra die zich nummer één mochtnoemen op de ScienceGuide Top 10. Als staatssecretarisdrukte hij nadrukkelijk zijn stempel op de HO-sector en werd hijdoor velen gewaardeerd om zijn kwaliteiten het debat te dominerenen tegelijkertijd te luisteren naar anderen.

“De staatssecretaris is niet bang, hij vierde zijnverjaardagspartijtje op 21 januari op het Malieveld. Hij is geenslechte verliezer, zie het inslikken van een fors deel van zijnlangstudeerboete. En hij is geen doetje. Zijn publieke steun voorInholland contra de populisten en de Duitse studenten contra deVVD-fractie geven daar duidelijk signaal van,” waren toen de geluiden.

Nu een jaar later staat de langstudeerboete meer dan ooit onderdruk, moeten de profileringsplannen van hogescholen enuniversiteiten verder vorm krijgen, is de kennissector in 2012verblijd met enkele grote wetenschappelijke doorbraken en is Europameer en meer het centrum van investeringen in en beslissingen overde kenniseconomie.

Daar hoort een nieuwe Top 10 bij en bij de samenstelling daarvanvraagt ScienceGuide uw hulp. Welke man of vrouw heeft hetafgelopen jaar een nadrukkelijke stempel gedrukt op het hogeronderwijs en/of de kennissector. Wie is volgens u de opvolger vanHalbe Zijlstra en Cees Veerman (2010)? Wie moet er in 2012 op 1?Geef uw namen en onderbouwing van de namen door via een mail aan top10@scienceguide.nl. De meest originelebijdrage zal worden beloond. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK