De Tip 5 van 2012

Nieuws | de redactie
2 september 2012 | Welke vrouw of man in de kennissector moet u echt in de gaten houden? Wie komt er aan? Wie gaan voor opvallende daden, successen of andere verrassingen zorgen? Wie bepalen de komende jaren onderwijs en kennis?

1.)    Arjan Vliegenthart

De neef van Marja van Bijsterveldt is ‘derGeheimtip’  voor een kabinet-Roemer-I of andereconstructies waarin de regeerdroom van Jan Marijnissen uitkomt. Desenator namens de SP is jong, eloquent, zeer slim en directeur vanhet Wetenschappelijk Instituut van zijn partij. En hij is nu ooknog campagneleider. Dus hij is de man die de strategie – en dealerte tactiek – moet vormen en invullen die de benchmark van 45zetels haalt, die de Grote Baas zelf heeft geformuleerd.

Dat kun je alleen als die echte baas van de partij je zijn droomvolledig toevertrouwt. Dat lijkt wel goed te zitten. Daaraan draagtongetwijfeld bij dat Vliegenthart in debatten over HO-beleid eenieder de baas is, ook Tweede Kamerleden wier specialisme ditis.

2.)    InekeDezentjé-Hamming

“Hoe dom kun je zijn?” schreef de werkgevers-bazin over hetruimtevaartbeleid van Rutte 1. Zij pleit tevens voor fikseimmigratie van kenniswerkers, zoals slimme jongeren zonder veeluitzicht uit Zuid-Europa.

Namens de metaalwerkgevers van de FME treedt ditoud-VVD-Kamerlid op. Haar uitlatingen en pleidooien overkenniswerkers zijn regelmatig fris van de lever. Langstudeerboeteen sociaal leenstelsel ziet zij als gevaarlijke hindernissen voorhet hightech-toptalent. Desnoods moet de studie gratis gemaaktworden, als niks helpt. En ‘Voice of Holland’ onderwijs metfake-talent-stimulansen moet afgelopen zijn, zegt zij erbij.

De EL&I-bezuinigingen door minister Verhagen op de Europeseruimtevaart in Nederland gispte zij fel en won daarmee de steun vanVerhagens partijgenoot Buma. Haar eigen VVD draaide toen ook vlug180 graden. Aanslag voorkomen, astronomie en hightech topprestatiesgered.

3.)    Gerard Meijer, Louise Gunning, LucSoete

Hij komt uit de Duitse wetenschap, was de directeur van hetFritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Berlijn. Zijkwam van het AMC en de Gezondheidsraad. De derde adviseerde FrankVandenbroucke bij diens herinrichting van het Vlaamse HO, zoals In’t Veld in ons land dit deed bij Deetman. Europees, met UNU-Meritzelfs op global level, en hier via de AWT liet de Belgischehoogleraar zijn visie al flink tot gelding komen. Zij gaan nu inNijmegen, Amsterdam en Maastricht een hoofdrol spelen bij deversterking van het universitair profiel. Van hen gaan wehoren.

4.) Hans Schutte

De Twentse ROC-chef wordt de nieuwe Directeur Generaal van hetdepartement voor het beleid ten aanzien van HBO,WO, R&D, MBO enemancipatiebeleid. Tenzij OCW gedurende de formatie delen van dezeportefeuille zou kwijt raken aan een ander departement. Stel datWientjes zijn zin krijgt…..Interessante man nietemin: geenRandstedelijke HO-manager, geen type uit de Haagsebinnenwereld.

5.)    Jet Bussemaker en Jet deRanitz

‘Amsterdamse Joffers’. Dat was ooit een kunstrichting. Dehuidige “twee Jetten” uit de hoofdstad “staan voor een nieuwegeneratie vrouwelijke ho-bestuurders”, heet het onomwonden. Bijbeide valt op, dat zij gedurig de nadruk leggen op een oog voorkwaliteit in plaats van voor kwantiteit. Hun instellingen – HvA enAHK – willen zij een veel nadrukkelijker rol en plaats in de urbanesamenleving van onze tijd geven. Aan de vooravond van de ObamaSummit 2013 in hun Amsterdam is zo’n nieuwe impuls beter op zijnplaats dan ooit.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK