HBO stelt bedrijven teleur

Nieuws | de redactie
5 september 2012 | Afgestudeerde constructeurs hebben onvoldoende kennis van essentiële vakken als wiskunde en mechanica. Dat zegt de beroepsvereniging VNconstructeurs op basis van een onderzoek onder de mensen in hun sector. Het HBO doet het hier niet goed, het WO wel.

Voorzitter ir. Johan Galjaard is teleurgesteld in de wijzewaarop het HBO zijn maatschappelijke opdracht realiseert. Uit hetonderzoek blijkt namelijk ook dat de kennis en kunde vanuniversitair afgestudeerde constructeurs wél goed aansluit op debehoeften van de markt.  “De maatschappij mag verwachten dathbo-constructeurs goed zijn opgeleid. Dat blijkt niet hetgeval.”

Steeds nijpender

Op 14 van de 21 basiscompetenties die in de praktijk essentieelzijn voor het functioneren van een constructeur, scorenhbo-afgestudeerden ‘slecht’ tot ‘zeer slecht’, aldus het onderzoek.Acht competenties zijn zeer slecht ontwikkeld, waaronder toegepastemechanica, constructieleer en modelleren voor onder meerberekeningen. Zes competenties scoren slecht, waaronder wiskunde,materiaalkunde en analysetechnieken.

Galjaard wijst er op, dat zijn branche zich al jaren zorgen maaten nu de crisis ook in de bouw hard toeslaat, wordt het probleemsteeds nijpender. “Zodra hbo’ers de arbeidsmarkt betreden, isdirect extra begeleiding en bij- en nascholing nodig. Dieinspanning komt voor rekening van de werkgevers. Dat het überhauptnodig is, is natuurlijk zorgelijk. Maar nu de marges in de brancheonder grote druk staan, wordt het voor werkgevers steeds moeilijkerom deze kosten te dragen. Zo kan de branche niet verder.”

Versnippering tast niveau aan

Als belangrijkste oorzaken voor het lage kennisniveau noemt devereniging de versnippering van het constructieonderwijs over eente groot aantal onderwijsinstellingen, de schaalvergroting in hethbo en het beperkte aantal studenten dat constructie studeert.Daardoor is er binnen hogescholen en hun opleidingen minder tijd enaandacht voor deze ‘kleine’ opleidingen; veel minder in ieder gevaldan voor populaire opleidingen die heel veel studenten trekken.

Een goede aanpak om dit op te lossen ziet de beroepsverenigingin een beleid dat leidt tot meer concentratie. In de kern pleit menvoor een schaalvergroting binnen kleinschaligheid.”Constructieonderwijs gedijt het best in een relatief kleinschaligeomgeving, in plaats van als klein onderdeeltje binnen een grotehbo-instelling. Dat geldt overigens voor de meeste technischedisciplines. Door die op een paar plaatsen in Nederland teconcentreren kunnen we de beschikbare financiële middelen en hetaanwezige onderwijsgevende talent maximaal benutten. Wij denken dathet onderwijs daardoor sterk zal verbeteren.”

Voor het onderzoek zijn enquêtes gehouden onder allehbo-instellingen met een constructieve opleiding, recentafgestudeerde oud-studenten en werkgevers, zoals ingenieursbureausen overheidsinstellingen. In totaal deden 340 mensen aan deonderzoeken mee, wat representatief is voor de omvang van desector.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK