Alliantie Utrecht-Eindhoven werkt

Nieuws | de redactie
5 september 2012 | De alliantie van de UU met de TU/e en het UMC begint concrete vruchten te dragen. Een gezamenlijke master voor kennisverwerving van technologie om weefselherstel door het lichaam zelf aan te jagen, gaat nu van start.

De nieuwe masterRegenerative Medicine and Technology is een multidisciplinairmasterprogramma op het grensvlak van biomedische wetenschappen,technologie en klinische toepassingen. “De essentie vanregeneratieve geneeskunde is dat je het lichaam helpt om zichzelfte herstellen. Daarbij kun je denken aan de inzet van stamcellenwaardoor weefsels zichzelf als het ware kunnen repareren,” zegtprogrammacoördinator Debby Gawlitta.
Logischresultaat
“Deze opleiding van tweejaar combineert biomedische kennis met kennis en toepassingen vantechnologie in brede zin: van kennis over bioreactoren, totimaging-technieken en celkweektechnologie. De master is eigenlijkeen logisch resultaat van de samenwerking tussen Utrecht en de TUin Eindhoven die door studenten in beide steden kunnen wordengevolgd. Ik ben ervan overtuigd dat deze multidisciplinaireafgestudeerden door hun verschillende achtergronden straks grotewaarde toevoegen op onze labs.”
 
Een van de masterstudenten, Birgit Goversen, wist meteen waarom zezich wilde aanmelden hiervoor. “Het mooie is dat het concreteoplossingen voor hedendaagse medische problemen biedt of kanbieden. Een mooi voorbeeld is het gebruik van een 3D Printer,waarop structuren geprint kunnen worden.”
“Dit zou in de verretoekomst orgaandonatie overbodig kunnen maken. Ik ben zeerenthousiast om mijn bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen teverrijken met technologie, en de medische wetenschap vooruit tehelpen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK