Wat is uw PISA score?

Nieuws | de redactie
14 september 2012 | Het ‘Education at Glance’ rapport van de OECD laat het belang van goed onderwijs zien voor land en individu. Maar hoe meet de OECD de onderwijskwaliteit in landen? Doe de PISA test en kijk in hoeverre u zich kunt meten met wat een 15-jarige verondersteld wordt te kunnen.

Het American Enterprise Institute heeft de wiskundevraagstukkenvrijgegeven van enkele PISA-testen die in 2000 en 2003 werdenafgenomen bij 15-jarige studenten over de hele wereld. Met het doenvan de vraagstukken kunt u zelf testen hoe uw kennis zich verhoudttot dat van de studenten in de wereld.

De PISA  testen werden in 2009 voor het laatst gehouden.Toen bleek dat Aziatische landen als China en Zuid-Korea maar ookFinland het er het beste van af brachten. Nederland stond toen opplaats 10 in de ranking. In 2013 zullen de resultaten van de nieuwePISA-ranking bekend worden, die zich zal focussen op wiskunde enleesvaardigheid.

In het recent uitgebrachte OECD rapport ‘Education at a Glance‘ wordt nog eens benadrukthoe belangrijk investeringen in onderwijs zijn voor de economie vanhet land. Juist in opkomende landen is te zien dat jonge studentenin grote mate de wil tonen hoger opgeleid te worden. Zelf testenhoe u het er in vergelijking met deze studenten van af brengt? Datkan hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK