Duitse kennisminister in opspraak

Nieuws | de redactie
15 oktober 2012 | Annette Schavan schreef 32 jaar geleden wel wat ruimhartig over in haar proefschrift over "Person und Gewissen'. Maar was het meer slordig dan boos opzet? Haar universiteit worstelt er mee en zij nog meer.

Het is in Duitsland een soort hobby op het internet geworden. Erzijn hele websites die zich wijden aan het checken van dedissertaties van prominenten – en soms zelfs de kinderen van’Bekende Duitsers’ – op mogelijk overgeschreven stukken van andereauteurs. En als dan de noten niet ruimhartig of helder genoeg zijn,dan is een rel gauw geboren, in alleGründlichtkeit. 

De ondergang van de zeer populaire en charismatische ministerKarl Theodor zu Guttenberg stulde de honger niet naar zulkeschandalen, integendeel. Dat zijn proefschrift een wel zeerpijnlijk soort knip en plak werk – ook via ambtelijke diensten vande Bundestag – inhield, deed de golven hoog gaan.

Leunen op andermans werk

De online plagiaatzoekers gingeen ook hun pijlen richten opAnnette Schavan, de minister van Onderwijs en Onderzoek en engstevertrouwelinge van de Kanzlerin. Haar universiteit in Düsseldorfonderzocht, met haar nadrukkelijke instemming, de kwaliteit vanhaar proefschrift in de filosofie en theologie uit 1980. DerSpiegel legde de hand op het 75 bladzijden dikke rapport enSchavan zal daar niet blij van zijn geworden.

Vooral op 60 pagina’s in het middendeel over theorieën rond hetgeweten zou de minister destijds veel leunen op het werk vananderen. Ze citeert deze wel, maar niet duidelijk genoeg in haarnoten weergegeven. Pijnlijk merkbaar is het als ze een foutje ineen voornaam van een auteur overneemt vanuit een van haarbronnen.

Geen enkel diploma straks?

“Die gehobenen Vorwürfe treffen mich tief und schmerzen michsehr,” aldus de eerste reactie van Schavan. Zodra het stukofficieel is, zal zij er “nach sorgfaltiger Prüfung” nader op ingaan. Politiek is de kwestie natuurlijk buitengewoon lastig voor deminister en haar beschermvrouwe Angele Merkel, die zelf ook eengewaardeerd wetenschapper was voor zij in de politiek terecht kwam.Zou Schavan haar titel verliezen, is zij als minister nauwelijks tehandhaven.

Daar komt in de persoonlijke zin nog iets bij. Zij heeftdestijds haar studie in een ruk voltooid en afgesloten met haarpromotie. Aangezien zij geen ander examen of andere graad alstussenstap had gedaan, zou het gevolg zijn dat zij bij titelverliesgeen enkele andere HO-afronding of diplomering meer zal bezitten.”Eine Frau ohne Studienabschluss” in plaats van Prof.dr. schrijftDer Spiegel dan ook malicieus. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK