Lerarenuniversiteit bij OU

Nieuws | de redactie
3 oktober 2012 | De Open Universiteit begint een ‘Lerarenuniversiteit’. Heel het pakket voor VO-docenten wordt gebundeld, inclusief nieuwe professionaliseringsmodules worden eraan toegevoegd. Hiermee kunnen zij zich verder bekwamen, maar tevens bijscholen voor nieuwe functies en rollen binnen de school.

Door het onderwijsmodel van afstandsonderwijs is verdereprofessionalisering goed te combineren met dagelijks voor de klasstaan. Aan de OU studeren al veel leraren en is in de afgelopenjaren meer dan 500 keer een lerarenbeurs toegekend om een studie tevolgen. Uit de contacten met deze leraren blijkt dat vaak nietbekend is dat de Open Universiteit beschikt over veel materiaalvoor hun professionele ontwikkeling.

Gratis Kennisbanken

Daarom is nu op de website van de OU onder de noemerLerarenuniversiteit het professionaliseringsaanbod voor docentengebundeld. Het gaat niet alleen om opleidingen en cursussen,maar ook om OU-materiaal dat gratis toegankelijk is waaronderKennisbanken. Daarbij kan het zowel gaan om vakinhoudelijk aanbod(bijv. Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis, economie,scheikunde, wiskunde) als professionalisering op het gebied vanbijv. didactiek, ict, leerlingzorg of onderwijskundig leiderschapen management.

Het studiemateriaal wordt op papier en/of digitaal aangeboden.Studietaken loodsen de student in eigen tempo doorwetenschappelijke handboeken, vakliteratuur en digitale bronnen.Bij een aantal cursussen vindt samenwerking plaats metmedestudenten zowel in de discussiegroepen van de elektronischeleeromgeving, als in bijeenkomsten in één van de studiecentra vande Open Universiteit.

Virtueel en blended maatwerk

Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van ‘virtuele begeleiding’waarbij studenten vanuit huis of elders via internet deelnemen aanbijeenkomsten. Dit maakt het studeren aanzienlijk efficiënter enplaats- en tijdonafhankelijker, met name voor leraren eenuitkomst.

Voor schoolbesturen die docententeams willen laten bijscholen,kan de OU maatwerk leveren. Dit maatwerk is afgestemd op despecifieke situatie van een school en de wensen van hetdocententeam. Docenten kunnen aan de slag met praktijkgerichteopleidingen en cursussen, al dan niet met maatwerkmodules.Bovendien biedt de OU dan de flexibiliteit van het model vanblended learning, waarbij zelfstudie wordt gecombineerdmet face-to-face-bijeenkomsten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK