Wat kost kennis?

Nieuws | de redactie
5 oktober 2012 | In het herfstakkoord van VVD en PvdA sneuvelde de langstudeerboete. Studenten juichten, maar een leenstelsel lijkt aanstaande. Het #hbodiscours van de HBO-raad gaat in debat over de oplopende kosten in het hoger onderwijs, met onder meer Paul van Meenen (D66) en Carola Schouten (CU).

“Als de basisbeurs wordt afgeschaft, blijven 20.000 aankomendestudenten weg. Die wegblijvers zijn voor drie kwart potentiëleHBO-studenten; voor hen zijn de gevolgen ingrijpender dan voorstudenten aan de universiteiten,” waarshuwde Thom de Graaf al bij de opening van studiejaarbij Inholland.

Op 11 oktober gaan studenten, docenten en onderwijsbestuurdermet elkaar in debat in het nieuwe #hbodiscours. Wat zijn degevolgen van de maatregelen die zowel studenten alsonderwijsinstellingen treffen? Wat doet dat met destudentenaantallen? Is een sociaal leenstelsel wel zo sociaal enhoe verhouden zich het publieke en private rendement van studerenin het hoger onderwijs?

Over deze en andere vragen zal de discussie gaan die onderleiding staat van Thom de Graaf, voorzitter van de HBO-raad. Aanhet debat doen in ieder geval Carola Schouten van de ChristenUnieen Paul van Meenen van de D66 mee. Laatstgenoemde nam afgelopenmaand het stokje van Boris van der Ham over als HO-woordvoerder.Carola Schouten draait al iets langer mee; zij werd in 2011 nogverkozen tot politiek talent van het jaar.

Het #hbodiscours vindt plaats op 11 oktober in Sociëteit DeWitte op het Plein 24 in Den Haag. Ontvangst is om 16.30 en hetdebat zal van start gaan om 17.00. Aanmelden kan via een email naarcongresbureau@hbo-raad.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK