Vreemde ogen toetsen

Nieuws | de redactie
22 november 2012 | Gezamenlijk digitaal toetsen kan de sleutel zijn tot hoger studiesucces, zo bleek op de Onderwijsdagen van SURF. Zo past digitaal toetsen voluit binnen de uitvoering van het rapport-Bruijn om HBO-examens krachtiger te valideren

De Commissie Bruijn pleitte in Vreemde ogen dwingen voor het gezamenlijk ontwikkelen van toetsen. Verder roepen Jan Anthonie Bruijn c.s op om “hbo-breed over te gaan tot gezamenlijk toetsen en om wettelijk stappen vast te leggen die er toe moeten leiden dat toets(kwaliteits)beleid steviger wordt verankerd in het hart van de opleiding”. In dat verband zijn er  wezenlijke voordelen te behalen met een gezamenlijke digitale toets-infrastructuur.

Meer studiesucces, minder werkdruk

De werkdruk voor veel docenten is de afgelopen jaren gestegen. Door het gebruik van gezamenlijke toetsbanken zijn docenten minder tijd kwijt met het maken van toetsen. Daar
bovenop kunnen  toetsen automatisch worden nagekeken en voorzien van feedback. “De ervaring leert dat als docenten samenwerken aan toetsvragen, de kwaliteit van de vragen verbetert., docenten zijn gewend heel autonoom te werken, maar in de projecten ervaren zij de voordelen van samenwerken, niet alleen in kwaliteit, maar zeker ook in de hoeveelheid werk, die wordt voor de afzonderlijke deelnemers echt minder”, aldus Ineke van Oldeniel van het CvB van Saxion en voorzitter van het platformbestuur ICT&Onderwijs.

Doordat het maken en nakijken van toetsen minder tijd kost kan er regelmatiger getoetst worden waardoor studenten beter inzicht krijgen in hun voortgang. De feedback na een toets zorgt ervoor dat per student kan worden bepaald welk materiaal ze nodig hebben
om verder te komen in zijn of haar opleiding. Studenten kunnen  hierdoor op tijd zien of ze op koers liggen en komen minder vaak voor een verrassing te staan bij de eindtoets. Zo kan een instelling haar studiesucces ook boosten. “Met een digitale versie zou een toets makkelijker kunnen worden aangepast aan het kennisniveau van de student”, aldus Arno Muijtjes projectleider van toetsproject AdaPT.

Grote variëteit

Om instellingen te helpen met het verder ontwikkelen van gezamenlijke digitale toetsvormen heeft SURF het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren opgezet. In het programma werken 38 instellingen in 25 verschillende projecten aan het samen ontwikkelen van digitale toetsvragen en toetsen. Elke instelling en opleiding heeft andere eisen voor toetsen, zodat de variëteit aan toetsvormen veel hoger ligt dan op het voortgezet onderwijs en er niet één toetssysteem voor het gehele hoger onderwijs kan worden gebruikt. In het HO moet eerder gedacht worden aan een breed palet van toetssystemen zodat instellingen en opleidingen kunnen kiezen welk systeem het best bij hen past.

De Statistiekfabriek, is een van de projecten en een voorbeeld van hoe toetsen gedurende een vak het studiesucces kan verhogen. Doordat statistiek vaak saai wordt gevonden wordt er niet genoeg geoefend. Door in de toets een game-element in te bouwen oefenen studenten meer. De toetsvragen staan zo afgesteld dat altijd 75% van de vragen goed wordt beantwoord. Stijgt je niveau dan stijgt het niveau van de vragen mee. Met de “gewonnen punten” kan de Statistiekfabriek worden opgewaardeerd van een stoffig jaren-30 fabriekje tot een hightech plant.

Belang van beheer

Gezamenlijk toetsen begint vaak met het opzetten van een gemeenschappelijke itembank, een database met toetsvragen, en een auteursomgeving waarin vragen worden gemaakt. Vooral het beheer van een itembank met meerdere instellingen samen vergt goede afspraken.

Ineke van Oldeniel: “Een gezamenlijke toetsitembank maken binnen een project is één ding, maar dat moet de komende jaren onderhouden worden, en alle instellingen moeten er gebruik van kunnen maken. Een gemeenschappelijke toetsinfrastructuur kan daarbij helpen. SURF probeert ervoor te zorgen dat de infrastructuur zo flexibel is dat samenwerken mogelijk blijft, maar dat instellingen zelf de toetssystemen kunnen kiezen die het beste bij ze past.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK