Diverser HO door kinderuniversiteit

Nieuws | de redactie
8 januari 2013 | Het percentage niet-westerse allochtonen in het HO blijft achter bij dat in onze buurlanden. Terwijl op basisscholen de meerderheid niet-westers is. Een kinderuniversiteit moet er voor zorgen dat deze achterstand wordt ingehaald.

De Nederlandse bevolking groeit de komende jaren vooral in de vier grote steden en Flevoland. Een groot deel van deze groei komt voor de rekening van niet-westerse allochtonen. Waar het percentage van niet-westerse allochtonen in heel Nederland rond de 10% ligt, is die in de grote steden 35%. In het Randstedelijke onderwijs zijn niet-westerse allochtonen zelfs in de meerderheid.

Op basisscholen is 60% niet-westers en op het MBO zelfs 65%. Het hoger onderwijs blijft hierin achter, daar is het nog het nog geen derde. Dit duidt volgens het expertisecentrum diversiteitsbeleid ECHO erop dat veel allochtone jongeren hun weg nog niet naar het HO weten te vinden. “En het invoeren van een leenstelsel en de bezuinigingen op een ov-jaarkaart maken het alleen maar moeilijker voor veel jongeren om hun weg te vinden naar een hogeschool of universiteit”, zegt Pravini Baboeram van ECHO.

HO vaak niet in belevingswereld

De conferentie ‘Studiesucces’ op De Haagse Hogeschool gaf uitgebreid aandacht aan de verschillen tussen jongeren van verschillende afkomst. Volgens ECHO is dit verschil mede te verklaren doordat in de belevingswereld van veel jongeren het HO niet eens bestaat. Ze zijn er nog nooit mee in aanraking gekomen en kennen ook niemand die studeert. “En als je het niet ken,t kan je je er ook niet op voorbereiden,” aldus Pravini Baboeram.

Opvallend is ook dat vrouwelijke studenten eerder naar het HO gaat en mannen veel vaker naar het MBO. Volgens cijfers van ECHO doen vrouwelijke allochtone studenten het ook beter dan mannelijke autochtone studenten. Bij mannelijke allochtonen is dus nog een wereld te winnen.

“Als de basisbeurs wordt afgeschaft en er scherper op het rendement wordt gestuurd, vormt dat een grote drempel voor de toegankelijkheid”, aldus Baboeram. “En dat terwijl allochtone studenten al vaak een achterstand oplopen, vooral in vergelijking met onze buurlanden en andere OECD landen. Nederlandse allochtonen lopen vaak die achterstand in door te stapelen. Zolang dat nog kan.”

De Kinderuniversiteit

Om er voor te zorgen dat iedere jongere zijn weg naar het HO kan vinden wil ECHO een kinderuniversiteit starten. “Je moet vroeg beginnen met kinderen uitleggen dat universiteiten en hogescholen bestaan en dat studeren een optie is”. De omgeving waarin je opgroeit, is erg bepalend, “maar dat je mensen om je heen hebt die vertrouwen in je hebben is ook heel belangrijk”, legt Pravini Baboeram uit.

De kinderuniversiteit is een concept dat zich richt op ‘social inclusion’ en wil een plek creëren waar iedereen zich thuis voelt en kan ontwikkelen terwijl interesse wordt opgewekt in de wetenschappen. Dit moet gebeuren in een omgeving waar jongeren zich bewust worden van hun culturele identiteit en de rijkdom daarvan gaan inzien.

Het vertellen van elkaars levensverhaal vormt samen met de hoge verwachting die elke jongere in potentie kan waarmaken de basis van de kinderuniversiteit.  Het levensverhaal is van groot belang voor het zelfbeeld en de zelfreflectie van kinderen. Wanneer werd een jongere er bewust van dat hij graag iets wilde worden, en hoe kan je daar verder vorm aangeven. Samen met specialisten en andere jongeren moet dat de weg naar het HO wat beter plaveien.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK