HBO hard nodig voor topsectoren

Nieuws | de redactie
18 februari 2013 | Zes collegevoorzitters, van HAN, Windesheim en Saxion tot en met Zuyd, bepleiten synergie bij de topsectoren in plaats 'ieder voor zich'. "Juist die wisselwerking tussen theorie en praktijk, leidend tot innovatie en kennisontwikkeling, is waar het om gaat."

Voorzitters en vice-voorzitters van de hogescholen Fontys, Saxion, de HAN, Windesheim, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Zuyd zien dat het topsectorenbeleid van meerdere kanten onder vuur ligt. Een reeks bedrijven meldt dat het hen allemaal te academisch toe gaat, terwijl NWO de nadruk legt op strenge inhoudelijke toetsing van de innovaties die men via de topsectoren wil aanmoedigen. “Hogescholen kunnen een rol spelen bij het succes van het topsectoren beleid,” betogen de collegevoorzitters in een bijdrage aan dit debat, die u hierna leest.

Nieuwe fase in wisselwerking

“Wanneer je goed luistert naar de kritiek dan valt op dat elke partij vanuit zijn eigen positie redeneert zonder op synergie te sturen. Terwijl het dáár juist om gaat. De plek waar wij werken, de hogeschool, streeft ernaar om de verschillende werelden van de topsectoren te verenigen: het bedrijfsleven, het onderwijs en de wereld van onderzoek en innovatie.

Hogescholen hebben zich de laatste jaren steeds sterker ontwikkeld van onderwijsinstellingen pur sang naar bredere kennisinstellingen. In het hbo wordt in toenemende mate werk gemaakt van de kennisdriehoek tussen praktijk, onderwijs en onderzoek. We hebben vaak een goede band met bedrijven en instellingen in de regio, helpen hen met praktijkgerichte innovatievraagstukken en zorgen voor voldoende hoogopgeleide professionals voor de praktijk.

Juist die wisselwerking tussen theorie en praktijk, leidend tot innovatie en kennisontwikkeling, is waar het om gaat. Deze ontwikkeling is sinds kort een nieuwe fase ingegaan: hogescholen zijn samen met het bedrijfsleven en publieke instellingen overgegaan tot het inrichten van Centers of Expertise.

Kennis toepasbaar maken

In 2011 startten er drie van deze centers op het gebied van Water, Automotive en Chemie. Inmiddels staan er nog achttien centers in de steigers. Alle topsectoren worden hiermee bediend. De centers kunnen de komende jaren binnen de topsectoren de brug gaan vormen tussen het bedrijfsleven – en dan met name het MKB – het onderwijs en de kenniswereld. Niet omdat hogescholen ‘universiteitje’ willen spelen.

Kennisontwikkeling kan de universiteit uitstekend zelf. Het gaat er ons om die kennis toepasbaar te maken voor het bedrijfsleven. En om menselijk kapitaal voor de sectoren in Nederland waar onze welvaart en ons welzijn worden gerealiseerd. Een belangrijk punt daarbij is het zich steeds meer manifesterende tekort aan technici.

Voorbeelden alom

Een voorbeeld van een dergelijke toepassing is een door Saxion ontwikkeld veiligheidsvest waarin optische vezels verwerkt zijn. Zo kan bijvoorbeeld beveiligingspersoneel op afstand herkend worden. Ook kan op (verre) afstand informatie van het vest worden uitgelezen.

De regio Eindhoven is met de hoog gewaardeerde Brainport-aanpak een nationale voorloper van bewezen succesvolle samenwerking tussen ondernemingen, overheid en onderwijsinstellingen. Fontys speelt daar een prominente rol in. Een zelfde rol speelt Windesheim in het Polymer Science Park in Zwolle. Hogescholen gaan een grote rol spelen bij het succes van topsectoren.” 

Albert Cornelissen, voorzitter College van Bestuur Windesheim

Huib de Jong, lid College van Bestuur Hogeschool Utrecht

Karel van Rosmalen, voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool

Kristel Baele, vice-voorzitter College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Marcel Wintels, voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen

Wim Boomkamp, voorzitter College van Bestuur Saxion


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK