Down Under voorbeeld onderwijs

Nieuws | de redactie
17 juni 2013 | Op de Teaching Summit werd al duidelijk dat we Down Under moeten voor best practices in onderwijs. Met hulp van de Boston Consulting Group trekt het voortgezet onderwijs nu lessen uit Australië. “Het systeem daar is echt een belangrijke aanjager van onderwijskundige innovatie.”

BCG bestaat vijftig jaar en in het kader daarvan heeft de grote wereldwijde consultant besloten in al de landen waar het actief is kennis door te geven aan maatschappelijke partijen. “Dat betekent dat we drie maanden lang een aantal consultants hebben gekregen, die met ons meedenken. Zie het als een cadeau,” vertelt Fabienne Hendricks die als programmamanager voor School aan Zet betrokken is bij de plannen.

Les uit Australië

School aan Zet was in de wedstrijd die voor de expertise van BCG was uitgezet uiteindelijk de gelukkige. Daarom is samen met BCG de afgelopen maanden gewerkt om in het voortgezet onderwijs stappen te zetten om scholen, docenten en teamleiders te helpen met het professionaliseren van de organisatie.

De consultants van BCG kwamen daarmee met een systeem dat zij in Victoria, Australië aan het werk hebben gezien. “Het ontwikkelmodel daar zorgde echt voor regie bij de school en dit stimuleerde eigenaarschap, innovatie en leren van elkaar.”

Meer uit leerlingen halen

Dat goede voorbeeld is opgepakt door School aan Zet om hier eveneens op scholen te benutten, vertelt Hendricks. “Er werken 550 scholen in het voortgezet onderwijs aan mee. We merkten na gesprekken met al die scholen, dat er echt een veranderkundige vraag in die organisaties leeft. Ze willen meer uit leerlingen halen en daar moet de organisatie voor toegerust worden.”

Op basis van wat zich in Australië al had bewezen is het ontwikkelmodel  zo veel mogelijk vertaald naar de situatie zoals die in de praktijk van het Nederlands onderwijs leeft. Het Nederlandse model, dat nu z’n uiteindelijke versie gaat krijgen daardoor, richt zich op zaken als feedback voor docent en leerling, ontwikkelpaden voor docenten en de juiste start en inwerkperioden voor nieuw personeel. Voor al die aspecten zijn niveaus geformuleerd waarop een school zich kan bevinden en waarnaar gestreefd moet worden.

Materiaal voor vernieuwers

“De bedoeling is dat alle deelnemende scholen dit schema gaan doorlopen en zo actief aan de slag gaan met het verbeteren van het onderwijs en de begeleiding van docent en leerling,” aldus Hendricks. Voor het zover is, zal het model echter nog een keer door alle scholen gaan worden getoetst in hun onderwijspraktijk.

Daarmee biedt dit model en de aanpak daarmee veel materiaal voor de docentenopleidingen, die zich op het VO richten. En tevens ook voor het praktijkgericht onderzoek vanuit zulke opleidingen in het HBO naar succesvolle voorbeelden van innovatie ne professionalisering onder docenten. 

Teaching Summit in Nieuw-Zeeland

Dat er onderwijskundig lessen getrokken kunnen worden uit Down Under is inmiddels geen nieuwe ervaring meer. Op de Teaching Summit in Amsterdam dit voorjaar bleek Nieuw-Zeeland het gidsland op het terrein van de versterkte focus op de professionalisering van docenten.

Niet geheel toevallig zal de International Summit on the Teaching Profession dan ook volgend jaar plaatsvinden in Nieuw-Zeeland. De Nederlandse VO-scholen zouden dan hun eerste ervaringen en lessen met het nieuwe model uit Down Under en BCG wereldwijd kunnen delen met beleidsmakers en collega’s.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK