Krimp, crisis en meer werk

Nieuws | de redactie
13 juni 2013 | Brainport Brabant is hun slim voorbeeld. De Hanze probeert met Energie en Healthy Ageing ook in Groningen een topregio voor kennis, en werk te creëren. “Deze regio is wakker. We kunnen veel van elkaar leren,” zegt professor Wilthagen bij het 10-jarig bestaan van het Kenniscentrum Arbeid.

Als UvT-hoogleraar is Ton Wilthagen actief betrokken bij veel arbeidsmarktprojecten in Brabant. Op het feest van het Kenniscentrum Arbeid in Groningen schetste Wilthagen zijn perspectieven voor de Noordelijke regio. “Er hangt hier heel letterlijk heel veel energie in de lucht.”

Krapte op de arbeidsmarkt

Die energie wordt gebruikt door lectoren Harm  van Lieshout en Louis Polstra als drijvende krachten het Kenniscentrum Arbeid vorm geven. Van Lieshout is er al vanaf dag één bij om de uitdagingen waar Groningen op het gebied van werkgelegenheid zich voor ziet aan te gaan. “De krapte zal in heel Nederland een issue worden, maar Groningen loopt voorop bij de ongelukkige combinatie van vergrijzing en ontgroening.”

UvT-hoogleraar Ton Wilthagen was in de Brainport regio zeer actief met initiatieven als de ‘Startersbeurs’, samen met jongerenafdelingen van CNV en FNV. Met deze beurs konden jongeren met een gezonde financiële impuls aan de slag op de arbeidsmarkt.

Het zijn deze voorbeelden die ook in Groningen van de grond moeten komen, zo valt ook te lezen in de bundel die Harm van Lieshout en Louis Polstra hebben geschreven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan. In twee onderzoekslijnen gericht op Healthy Ageing en Energie zetten de twee onderzoekers uiteen hoe het Kenniscentrum Arbeid de komende jaren aan de slag te gaan.

Ambities via de topsectoren

“De noordelijke speerpunten ‘Healthy Ageing’ en ‘Energie’ impliceren ambities om via het topsectorenbeleid in Noord-Nederland tot behoud en groei van bedrijvigheid en werkgelegenheid op die thema’s te komen,” stelt CvB-lid Marian van Os dan ook in de bundel. “Niets is zo belangrijk voor de toekomst van de noordelijke economie als het door ontwikkelen van de professionals die onze economie dragen.”

Tof Thissen, GroenLinks-senator en directeur bij het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), was ook in Groningen bij de festiviteiten rond het Kenniscentrum Arbeid. “We zien dat er op buurtniveau nu al veel meer wordt gedaan op dit punt. Meer dan Den Haag ook kan doen. Het is dus niet meer de gemeente of overheid, maar burgers zelf. Dat is heel bemoedigend.”

In het creëren van werkgelegenheid is in de regio Groningen een extra focus op het thema energie. “Daarin is Groningen echt in de lead en het is zaak nieuwe mensen voor te bereiden op het werken in deze snel ontwikkelende sector.”

Tekorten voor Energyport

Die mogelijkheden voor bètatechnici in de Noordelijke regio zorgen ook een uitdaging. “De schaarste aan technici kan een bedreiging vormen voor de groeiambities van het Nederlandse bedrijfsleven, en daarmee ook voor de economische groei en welvaart in Nederland op de langere termijn. Een tekort aan technici zou ook de ambities van Energyport belemmeren. Want die ambities vergen expliciet een substantiële groei van gekwalificeerde arbeid in middelbare en hogere energieberoepen.”

Harm van Lieshout ziet dan ook dat er op dit punt een uitdaging ligt voor het Kenniscentrum Arbeid. Juist omdat de sector waar zij in werken zo dynamisch is en dus ook het werkveld continu verandert liggen er voor onderzoek naar werkgelegenheid juist problemen, maar zeker ook kansen. “Je moet juist niet te veel vooruit kijken. We moeten mensen opleiden die juist niet al te specialistisch zijn.”

Als voorbeeld van die focus op de korte termijn  haalt van Lieshout het werkveld van zijn Hanze-collega Wim van Gemert aan. “In zijn sector, de vragen die daar spelen rond energievoorziening. Dat ziet er in 2020 weer volledig anders uit, daar hebben we geen idee van. “Voor ons als onderzoekers is dat een walhalla.” Na tien jaar Kenniscentrum Arbeid is dat een vrolijk stemmend beeld voor de nabije toekomst. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK