Amsterdams HO als California

Nieuws | de redactie
26 augustus 2013 | VU en UvA kunnen best opgaan in een gezamenlijk universitair bestuur. VU-rector Frank van der Duyn Schouten kijkt naar Londen en California als modellen voor fusievormen waarin zij toch “zich in de wetenschappelijke wereld herkenbaar profileren."

Na de fusie van de twee bèta-faculteiten in Amsterdam is de integratie van VU en UvA niet ten einde. De nieuwe VU-rector gaf op BNR aan, dat de inrichting van die verdere samenwerking voor hem verschillende kanten op kan. Maar de richting is wel een van gezamenlijkheid.

What’s in a name?

Van de mogelijke vormgevingen is “een fusie er daar één van, maar bepaald niet de enige. Een ander alternatief is dat je in Amsterdam een aantal min of meer zelfstandige instituten krijgt die elk gespecialiseerd zijn in een breed terrein, waar een gemeenschappelijk toezicht op gehouden wordt.” Hij vreest daarbij niet voor het eigene van zijn universiteit. “What’s in a name? Uiteraard zijn wij gehecht aan de manier waarop we ontstaan zijn, maar het is belangrijker om die in de toekomst te borgen via de inhoud dan via een krampachtige bestuurlijke structuur.”

De modellen van fusie of samengaan in andere vormen acht Van der Duyn Schouten in de praktijk al beschikbaar. Hij wijst op de University of California, waarin een reeks grote en kleinere campussen en instituten bestuurlijk samen gaan. Dat is overigens wel in een territorium met een bevolking die samen de 8e economie van de wereld zouden vormen, als het een eigen staat was.

Londense paraplu

Ook de stad Londen biedt aanknopingspunten. “Daar zit een aantal instituten, zoals de School of Economics en de London Business School, die onafhankelijk van elkaar, met een hoge mate van autonomie opereren en aangestuurd worden door een meer toezichthoudend dan bestuurlijk orgaan.”

De Amsterdamse Universiteit  die zo zou ontstaan ziet hij al min of meer voor zich, zo blijkt uit zijn interview met Paul van Liempt. “Het zou meer een bestuurlijk samenwerkingsverband kunnen zijn, dat gezamenlijk aangestuurd wordt door een toezichthoudend orgaan, waarbij het in feite niet uitmaakt hoe de paraplu heet, omdat de instituten zelf zich in de wetenschappelijke wereld herkenbaar profileren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK