Nieuwe hogeschool komt er aan

Nieuws | de redactie
19 september 2013 | De lang verwachte wetswijziging die het HO-bestel fundamenteel kan veranderen, komt er aan. OCW komt met voorstellen die de verzelfstandiging van de Thomas More Pabo in een nieuwe hogeschool mogelijk maakt. Wat de WHW blokkeerde wordt nu een nieuwe vorm van HO-aanbod.

In een nota van wijzigingen in het voorstel van de wet versterking kwaliteitswaarborgen meldt minister Bussemaker: “Hogeschool Leiden verzorgt de opleiding voor leraar in het basisonderwijs in Leiden en in Rotterdam. Hogeschool Leiden heeft in oktober 2010 aangegeven de vestiging Thomas More in Rotterdam te willen sluiten en de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs, een bestuur van meer dan 50 katholieke scholen in het primair onderwijs in de regio Rotterdam en omstreken, heeft aangegeven Thomas More als eigenstandige hogeschool te willen overnemen.”

Wetswijziging noodzakelijk 

“Hiervoor is wetswijziging nodig, omdat het niet mogelijk is dat een nieuwe bekostigde instelling ontstaat die uitgaat van een rechtspersoon die geen hogeschool in stand houdt. De toenmalige staatssecretaris heeft naar aanleiding hiervan in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven bereid te zijn een wetgevingstraject in te zetten om deze overdracht mogelijk te maken, omdat reële alternatieven voor Thomas More in de Rotterdamse context ontbreken.”

“In zijn brief van 27 december 2011 aan de Hogeschool Leiden, die in afschrift aan de Tweede Kamer is gezonden, heeft de toenmalige staatssecretaris de voorwaarden geformuleerd die aan verzelfstandiging van Thomas More worden gesteld. Nu aan de voorwaarden is voldaan, staat niets de effectuering van de verzelfstandiging meer in de weg. Hiertoe wordt de volgende procedure doorlopen.”

“Per 1 oktober 2013 vindt een splitsing van de Hogeschool Leiden plaats, waardoor Thomas More als een eigenstandige hogeschool wordt ingericht onder de Stichting Hogeschool Leiden. Na aanvaarding van dit wetsvoorstel kan de tweede stap worden gezet, namelijk dat de Hogeschool Thomas More wordt overgedragen aan de Stichting Thomas More Hogeschool. Een en ander zal terug te vinden zijn in onderdeel G van de bijlage bij de WHW.”

De eerdere analyses van ScienceGuide over deze fundamentele verandering in het ho-bestel leest u hier:

Leiden verder zonder Thomas More Oktober 2010

Kleiner HBO en WO krijgt impuls in wet Januari 2012

Zijlstra wil WHW-wijziging voor Thomas More Januari 2012

Martelaar start HO-herschikking September 2012


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK