Minister steunt aanpak Inholland

Nieuws | de redactie
28 oktober 2013 | OCW “acht de maatregelen die zijn getroffen door Hogeschool Inholland voldoende” om niet afgestudeerden Media en Entertainment Management een adequaat diploma te laten behalen. “De waarde van een diploma moet boven alle twijfel verheven zijn. Daar kun je geen concessies aan doen.”

Na berichten over een grote groep studenten die problemen krijgen bij “het afronden van hun studie door verscherpte eisen”, heeft de Kamer minister Bussemaker gevraagd hoe zij aankijkt tegen deze ontwikkeling bij Inholland en of zij daar maatregelen over gaat nemen, “wanneer blijkt dat grote aantallen studenten ook in de nabije toekomst niet in staat zijn hun diploma te behalen als gevolg van de aangescherpte eisen die Hogeschool Inholland aan hen stelt.”

Extra maatregelen

De minister geeft in haar antwoord aan, dat zij de aanpak van de hogeschool stevig en afdoende acht. “Ik acht de maatregelen die zijn getroffen door Hogeschool Inholland voldoende.”  Daarbij benadrukt de minister dat “de waarde van een diploma boven alle twijfel verheven [moet] zijn. Daar kun je geen concessies aan doen. Hogeschool Inholland begeleidt en ondersteunt studenten aanvullend wanneer zij problemen ervaren bij het afronden van hun studie door verscherpte eisen.”

“Hogeschool Inholland heeft extra maatregelen genomen om studenten die de dupe zouden kunnen worden hiervan, optimaal de reële mogelijkheid te bieden om alsnog af te studeren. Een student mag niet de dupe worden, zoals Doekle Terpstra zelf ook zegt: ‘Een student heeft geen recht op een diploma, maar wel recht op goede begeleiding om zelfstandig dit diploma te behalen.’

Zo heeft Inholland de begeleiding van studenten bij het opstellen van een onderzoeksvoorstel en het maken van een afstudeerscriptie geïntensiveerd. Tevens krijgen studenten individueel of in groepsverband meer uren begeleiding, kunnen zij extra colleges onderzoeksvaardigheden volgen en kunnen zij taalondersteuning krijgen. Verder kunnen studenten in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming uit het profileringsfonds.”

Geen reden op zich

Wat betreft nadere ingrepen van haar kant zegt Bussemaker: “Ik ga er niet vanuit dat dit gebeurt.” De actuele situatie geeft haar geen aanleiding te verwachten dat dit nog verandert. “Studenten die nu instromen volgen het programma waarmee studenten worden voorbereid om aan de aangescherpte eisen te voldoen. Aan studenten die jaren geleden zijn begonnen wordt onder andere intensievere begeleiding bij het afstuderen en extra colleges onderzoeksvaardigheden aangeboden.”

“Het niet behalen van een diploma is op zich geen reden voor schadeloosstelling. Dat is afhankelijk van de concrete situatie. In het geval dat zittende studenten niet binnen een afzienbare termijn hun diploma kunnen behalen door de ontstane situatie, heeft Inholland mogelijkheden voor afstudeersteun geregeld via het profileringsfonds.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK