Tool voor creatief innoveren

Nieuws | de redactie
29 november 2013 | Saxion-lector Han van der Meer en prof. Jan Buijs van de TU Delft hebben de handen ineengeslagen voor een academisch handboek voor creatief innoveren in het MKB. “Innovatie wordt gezien als de motor van het midden- en kleinbedrijf, waarbij creativiteit de brandstof is.”

Onderzoek van Saxion en de TU Delft heeft geleid tot het boek ‘Integrated Creative Problem Solving’. Volgens de onderzoekers ontbrak het aan een academisch basisboek dat niet alleen de wereldliteratuur op het gebied van creativiteit samenvat, maar ook de samenhang tussen de diverse instrumenten en technieken beschrijft. Saxion-lector Han van der Meer en professor Jan Buijs van de TU Delft besloten daarom de samenwerking te zoeken om dit te realiseren.

Bevorderen van creativiteit

In het boek wordt een geïntegreerde en praktische aanpak geschetst voor het organiseren en uitvoeren van creatieve sessies in het MKB. Daarnaast is een speciale Crenovatie-toolboox ontwikkeld, waarin een verzameling basistechnieken wordt geboden om op een toegankelijke en effectieve manier creatieve innovatie op gang te brengen in het bedrijfsleven.

Het onderzoek naar systematische creativiteitsbevordering is door en met HBO-studenten in MKB innovatieprojecten uitgevoerd. Bij Saxion is dit binnen het aanvullende studieprogramma ‘Leren Innoveren’ gedaan. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van RAAK-mkb.

Michaël van Straalen, voorzitter van MKB Nederland, nam tijdens het jaarlijkse congres van de Stichting Innovatie Alliantie (SIA) in Den Haag het eerste exemplaar van het boek in ontvangst. De voorzitter van de landelijke brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf ervaart de samenwerking tussen wetenschap en praktijk als zeer positief. “Netwerken van MKB-bedrijven, onderwijs en onderzoeksinstituten zijn essentieel voor innovatie in ons land. Creativiteit maakt daarbij het onderscheid.

HBO als startmotor

Het hoger beroepsonderwijs dient daarbij echt de startmotor te zijn, anders is de kans groot dat het netwerk stilvalt en oplost”, aldus Van Straalen. De auteurs beamen deze ervaring: “Wij werken aan een Nederlandse vertaling van het boek en een verdieping van de basistechnieken met creativiteitstechnieken voor gevorderden. Dat doen we in co-creatie met het Nederlandse midden- en klein bedrijf.”

Han van der Meer: “Innovatie wordt gezien als de motor van het midden- en kleinbedrijf, waarbij creativiteit de brandstof is. Dit gegeven is al meer dan 7 jaar de kern van ‘Leren Innoveren’. Daarbij werken groepjes studenten met veel creativiteit een half jaar fulltime aan concrete innovatieprojecten bij MKB-bedrijven. Inmiddels zijn al een kleine honderd bedrijven geholpen, waar in enkele gevallen doorbraakinnovaties zijn gerealiseerd.”

Het boek van Van der Meer en Buijs is hier verkrijgbaar als paperback en e-book via. De Crenovatie-toolbox is gratis te downloaden op de website.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK