Nominaal is normaal werkt

Nieuws | de redactie
10 december 2013 | ‘Nominaal is normaal’ heeft een positieve invloed op de doorstroom van studenten. Dat blijkt uit onderzoek naar een uitgebreide pilot met deze onderwijsaanpak op de EUR. Na invoering daarvan hebben vrijwel evenveel studenten de propedeuse in één keer gehaald als voorheen na twee jaar.

Na een succesvolle proef bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen besloten vijf andere faculteiten in het academisch jaar 2012-2013 deel te nemen aan een uitgebreide pilot met ‘Nominaal is normaal’. De precieze invulling verschilt per opleiding, maar de aanpak behelst activerend en/of kleinschalig onderwijs, minder herkansingen, compensatie binnen bepaalde bandbreedtes en de eis het eerste jaar in één keer te halen. Studenten kunnen zo met een schone lei beginnen aan hun tweede studiejaar.

Verbeterde doorstroom

Uit onderzoek door onderzoeksinstituut Risbo blijkt dat de doorstroom van studenten bij de betrokken faculteiten sterk is verbeterd. Na invoering van ‘Nominaal is normaal’ heeft ongeveer eenzelfde percentage studenten het eerste jaar in één keer gehaald (positief bindend studieadvies) als voorheen na twee jaar (59%). Dat betekent dat ze als groep bij elkaar blijven, flinke tijdswinst boeken en dus meer kans om de studie op tijd af te ronden. Uit de gegevens van Risbo kan worden geconcludeerd dat studenten zich hebben aangepast aan de nieuwe eisen.

Ondanks de gestegen eisen binnen ‘Nominaal is normaal’ blijkt dat dit geen negatieve invloed heeft op de instroom van nieuwe studenten. Het landelijke marktaandeel van de meeste opleidingen is zelfs toegenomen ten opzichte van het collegejaar 2011-2012.

Participatie

‘Nominaal is normaal’ vergt van studenten dat ze zich vanaf het begin inzetten voor hun studie. Uit analyses door Risbo blijkt ook dat de participatie en prestatie van studenten op de eerste tentamens sterk voorspellend zijn voor het studiesucces in het eerste jaar.

 Studenten die niet meedoen aan de eerste tentamens hebben een grote kans (86%) om het eerste jaar niet te halen. Ook studenten die minder dan de helft van de eerste tentamens weten te halen, hebben een grote kans (87%) om aan het eind van het eerste jaar geen positief BSA te halen.

Evidence based beleid

De NVAO was tijdens de Instellingstoets afgelopen september van de EUR ook al enthousiast over deze maatregel. Het visitatiepanel onder voorzitterschap van Job Cohen gaf te kennen dat deze maatregel een voorbeeld was van de ‘evidence based’ beleidscyclus aan de universiteit.

“De invoering van de zogenoemde Nominaal=normaal (N=N)-regeling, waarbij de studenten alle studiepunten in het eerste bachelorjaar moeten halen, is daarvan een goed voorbeeld. Uit onderzoek blijkt dat deze regeling zeer succesvol is en een duidelijke verbetering van het eerstejaars bachelorrendement over de volle breedte tot gevolg heeft. Daarmee is de N=N-regeling goed nieuws voor de Erasmus Universiteit.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK