HKU-lectoren op eenzame hoogte

Nieuws | de redactie
20 februari 2014 | HKU-lectoraten doen veel relevant onderzoek en zijn succesvol in externe samenwerkingsverbanden. Ook is hun werk goed ingebed in de onderwijspraktijk. Dat oordeelt een evaluatiecommissie onder leiding van Frans Nauta, waarmee ook in het HBO ‘onderzoekvisitaties’ aan de orde komen.

De commissie heeft het lectoraatsonderzoek van de HKU van de afgelopen zes jaar beoordeeld en visiteerde de hogeschool in november 2013. Men sprak in drie sessies met onder meer het College van Bestuur, lectoren en docenten uit de verschillende kenniskringen. Daaruit concludeerde de commissie dat dit praktijkonderzoek binnen het HBO op eenzame hoogte staat en belangrijke nieuwe impulsen heeft gegeven aan de instelling en de onderwijspraktijk.

Docenten hebben de kans gekregen zich hoger te kwalificeren door het doen van onderzoek en er is een groot aantal samenwerkingsverbanden gesmeed. Een deel van de lectoraten is zeer succesvol in het leveren van producten voor het bedrijfsleven en de publieke sector. Zo concludeert de commissie dat de lectoraten met soms zeer beperkte middelen veel hebben gepresteerd en waardering hebben geoogst in het werkveld.

Overkoepelende onderzoekvisie

Een van belangrijkste aanbevelingen van de commissie is dat de HKU de komende tijd extra aandacht moet besteden aan het ontwikkelen van een overkoepelende onderzoekvisie en -missie. Daarnaast kan de hogeschool nog verbeteringen inrichten op het gebied van impact-meting, peer review en evenwicht tussen de verschillende lectoraten, wat betreft hun status, middelen, betekenis, inhoud en productiviteit.

De commissie adviseert de HKU ervoor te waken dat de lectoraten te afhankelijk zijn van externe financieringsbronnen. Dit advies werkt door in het beleid, want de HKU had dit punt ook zelf onderkend en in de begroting een bedrag van ruim € 2 miljoen opgenomen ter versterking van de lectoraten.

Internationaal accent

Het onderzoek kan daarbij naar een nog hoger plan getrokken worden door samenwerking te zoeken met gelijkwaardige hogescholen en (onderzoeks)organisaties in het buitenland. In Nederland zijn er – enkele gespecialiseerde universiteiten daargelaten – geen instellingen van vergelijkbare specialisatie en omvang. De commissie raadt de HKU daarom aan een kwaliteitsnetwerk op te zetten met verwante instellingen uit Groot-Brittannië, de Verenigde Staten of Duitsland.

De commissie bestond uit voorzitter Frans Nauta (voormalig lector Publieke Sector aan de HAN), commissieleden Jan Cools (hoofd onderzoek LUCA School of Arts, Campus Sint Lukas Brussel), Valerie Frissen (hoogleraar ICT & Social Change, Erasmus Universiteit Rotterdam) en Erik Stam (hoogleraar Economics of Entrepreneurship and Innovation, Universiteit Utrecht); en secretaris Jennifer Steetskamp (onafhankelijk onderzoeker en adviseur).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK