Innoveren is wedstrijdzeilen

Nieuws | de redactie
5 maart 2014 | Innovatie en ondernemerschap staan hoog op de HO-agenda. Rotterdam-lector Guy Bauwen stelt dat er een fout zit in het huidige innovatiebeleid in zowel Vlaanderen als Nederland. “Valorisatie vereist een verhoogde aandacht van de organisatie voor het commercialiseren van innovaties.”

Het was recent nog het WRR-rapport ‘Naar een lerende economie’ dat een focus bepleitte op kenniscirculatie als innovatiemotor. De focus moet veel meer liggen op sociale innovatie als aanjager van de kenniseconomie en het slimmer organiseren van kenniscirculatie en –absorptie, zoals dat ook in het WRR-rapport wordt gesteld.

Volgers achter ‘Steve Jobs’

Guy Bauwen stelt in zijn openbare les dat we naar een andere manieren moeten zoeken om de huidige ‘innovatieparadox’ tegen te gaan. “We kunnen niet vaststellen of de stijging van de uitgaven aan het innovatiebeleid heeft geleid tot een vergroting van het innovatief vermogen van de Nederlandse economie.”

Bauwen vergelijkt innoveren in zijn openbare les met wedstrijdzeilen: “Bedrijven moeten de focus verleggen naar ondernemerschap als teamsport. Zoals de kapitein van een zeilboot een team rond zich nodig heeft, moeten bedrijven het volledige team achter de visionaire persoon beter naar waarde schatten.” Bedrijven hebben achter de ‘Steve Jobs’ ook getalenteerde volgers nodig die handelen als één team.

Onvoorspelbaar ondernemen

Volgens Bauwen is er in deze tijden van crisis en herstel sprake van grote onzekerheid. De Rotterdam-lector stelt dat innovatie te maken heeft met het omgaan met onzekerheden. “De meeste manager verklaren luidkeels dat problemen uitdagingen zijn’, maar tegelijkertijd voelen ze zich hoogst onzeker door deze uitdagingen. Ze beseffen dat ze richting moeten geven in een omgeving die onvoorspelbaar geworden is, met weinig of onjuiste informatie.”

Het vereist ‘grootmeesters in innovatie’ om juist in die onvoorspelbaarheid als ondernemer innovatief te zijn. “Het opbouwen van een nieuw vermogen is een moeizaam proces, doordat het een verregaande integratie vereist van mensen, relaties, processen en middelen. Wanneer de ondernemer erin slaagt deze moeilijke taak te volbrengen, heeft hij meteen een flinke stap voor op zijn concurrenten.”

Silicon Valley als uitdaging

Bauwen zet acht kritische innovatievermogens op een rijtje die een grootmeester moet bezitten: vooruit zien, focussen, overtuigen, samenwerken, internationaal kijken, doorzetten, aanpassen en verdienen. Op basis van deze kernkwaliteiten moeten ondernemers aan de slag. “Nu komt het eropaan deze kritische vermogens met elkaar te verbinden tot één coherent web van complementaire relaties.”

In het Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap van de Hogeschool Rotterdam gaat Guy Bauwen zijn visie op innovatie verder uitwerken.  Eén van de projecten waarbij de lector is betrokken is een onderzoek naar succesfactoren voor bedrijven die zich in Silicon Valley willen vestigen. “Het Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap wil de succesfactoren, de faalfactoren en de innovatiehefbomen voor Nederlandse en Belgische ondernemers in deze veelbelovende vallei in kaart brengen, door gebruik te maken van een praktijkgerichte kwalitatieve methodologie.”

 De Openbare Les van Guy Bauwen bestelt u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK