AWT wil vaardighedenpact

Nieuws | de redactie
10 april 2014 | Uri Rosenthal, voorzitter van de AWT pleit er voor dat de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs gaan onderzoeken wat er per regio en sector voor kennisvaardigheden nodig zijn. Op die manier moet er betere aansluiting komen tussen kenniswerkers en arbeidsmarkt.

U leest het pleidooi dat Uri Rosenthal in zijn column voor de AWT hield voor een vaardighedenpact hieronder:

“Onlangs wijdde het Britse zakenblad The Economist en heel katern aan de dreiging van een baanloze groei, sterker nog,  de oprukkende technologie zou steeds meer banen gaan vernietigen. Of de ontwikkeling daadwerkelijk tot baanvernietiging leidt is een punt van discussie.

De geschiedenis leert ons eerder dat technologische vooruitgang leidt tot welvaarts- en banengroei. De snelheid echter waarmee de techniek zich nu ontwikkelt zal sterke invloed hebben op het komen en gaan van banen. Interessant daarbij is de observatie uit een recent onderzoek van Oxford University dat 47% van de huidige banen de komende 20 jaar geautomatiseerd zullen worden.

Kenniswerker bij uitstek van belang

En de verdwijning van banen zal zich daarbij zeker niet meer beperken tot banen voor laaggeschoolden. Waar het in belangrijke mate om draait is of we in Nederland in staat zullen zijn om nieuwe en bestaande arbeidskrachten naar banen te loodsen die juist ontstaan door technische ontwikkelingen. Eén soort werknemer is daar bij uitstek van belang: de kenniswerker.

Wat Nederland nodig heeft is voldoende en goed opgeleide kenniswerkers. Dat wil zeggen  (toekomstige) werknemers die innovatieve vaardigheden bezitten en autonoom kunnen werken. Hun arbeidsproductiviteit ligt hoger dan die van niet-kenniswerkers, ze zijn flexibeler en ze zorgen voor de creatieve en innovatieve ideeën en nieuwe oplossingen. Deze groep is essentieel voor een vitale economie en samenleving.

Ervaring uit het bedrijfsleven leert echter dat werkgevers grote moeite hebben met het vinden van de kenniswerker met de juiste vaardigheden. Onlangs hebben we in ons AWT-advies Kiezen voor kenniswerkers gemaakt laten zien dat slechts een kleine 13% van de werknemers zichzelf tot kenniswerker rekent.

Technische vakkennis volstaat niet

Het verkrijgen van meer kenniswerkers lukt alleen als er meer aandacht komt voor innovatie vaardigheden in het onderwijs en op de werkvloer. Maar wat zijn innovatieve vaardigheden precies? Hier is op dit moment nog weinig inzicht in. Laat staan dat dit per sector of per (gespecialiseerde) regio bekend is. Vast staat dat (technische) vakkennis niet volstaat.

Ook, of juist, het bezitten van vaardigheden zoals innovatief vermogen, ondernemerschap, kritisch en analytisch denken, creativiteit, beslis- en samenwerkingsvaardigheden maken de (toekomstige) kenniswerkers zo interessant.

Vaardighedenpact

De overheid zal daarom in navolging van het techniekpact moeten komen met een vaardighedenpact waarin samen met het bedrijfsleven en het onderwijsveld in kaart wordt gebracht wat de benodigde vaardigheden per sector en/of per regio zijn. Dit moet leiden tot meer begrip en overeenstemming over welke vaardigheden wanneer en waar – in het onderwijs of op de werkplek – bijgebracht moeten worden.

Maar het onderwijsveld en het bedrijfsleven kunnen nu alvast slagen maken in het streven naar meer kenniswerkers. Maak kenniswerkersvaardigheden onderdeel van onderwijsprogramma’s. Daarbij is meer aandacht voor een combinatie van vaardigheden uit de alfa-, bèta- en gamma-richtingen van belang. Betrek daarbij ook het middelbaar onderwijs, hier komen eveneens potentiële kenniswerkers vandaan. Werkgevers kunnen meer inzetten op learning on the job door het stimuleren van uitwisseling bijvoorbeeld via sabbaticals of stages of meer ruimte te bieden voor entrepreneurship.

De techniek zal voortschrijden. Maar aan getalenteerd goed opgeleid personeel met een goede set vaardigen zal altijd vraag blijven. Het wordt dus tijd te kiezen voor kenniswerkers.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK