Ouder spil in schoolloopbaan

Nieuws | de redactie
12 juni 2014 | Betrek ouders nadrukkelijk bij de schoolloopbaan van hun kind. Uit onderzoek blijkt het belang daarvan en dus gaat Mariëtte Lusse in Rotterdam Zuid aan de slag met het verbeteren van de samenwerking in onderwijs, zorg en welzijn.

De Hogeschool Rotterdam heeft Lusse benoemd tot lector ‘Ouders in Rotterdam Zuid’. Lusse richt gaat zich richten op de Rotterdam Children’s Zone waar, in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, intensief gewerkt wordt aan het verminderen van de onderwijsachterstanden.

Onmisbare schakel

Mariëtte Lusse zal onderzoek gaan doen naar en bijdragen aan het verbeteren van de samenwerking tussen professionals (in onderwijs, zorg en welzijn) en ouders. Ook versterkt zij de opvoedkracht en ondersteuning die ouders hun kinderen thuis kunnen bieden. Uit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen een onmisbare schakel is voor schoolsucces.

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid stelt zich ten doel om het opleidingsniveau van de jeugd in de komende 20 jaar op het niveau te brengen van de vier grote steden. De Rotterdam Children’s Zone belooft de jeugd in de zeven focuswijken te helpen bij het behalen van de hoogst haalbare prestaties.

Ontwikkelingen op Zuid

Lusse gaat samen met studenten en organisaties in de stad de samenwerking met ouders versterken en verdiepen. De rol en professionaliteit van de (aankomend) professional staat hierin centraal. Het onderzoek- en ontwikkelwerk zorgt hiermee voor een goede verbinding tussen het onderwijs van Hogeschool Rotterdam en actuele ontwikkelingen op Zuid. De kennis die dit oplevert is ook buiten Rotterdam bruikbaar, zeker in achterstandssituaties.

Mariëtte Lusse is op 6 december 2013 gepromoveerd op een onderzoek naar ouderbetrokkenheid in het vmbo. Lusse deed onderzoek op vijftien scholen in Rotterdam Zuid, waar de schooluitval het grootst is van Nederland en waar scholen het als lastig ervaren om contact met de ouders te leggen. Op basis van literatuur en veldstudie op vier vmbo’s ontwikkelde ze een aanpak voor deze scholen om de samenwerking tussen ouders en school zo vorm te geven dat deze bijdraagt aan de preventie van schooluitval. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK