Philips schrapt studiefonds

Nieuws | de redactie
11 juni 2014 | Hoewel het bedrijfsleven meer geld voor bèta-studenten wil, stopt Philips met zijn eigen studiefonds Philips-Van der Willigen, dat tientallen jaren kinderen van zijn personeel financieel ondersteund heeft. Het bedrijf vindt zo’n fonds niet meer passen bij een modern bedrijf.

Het studiefonds is opgericht in 1916 door de oprichter van het bedrijf, de heer Philips en zijn echtgenote mevrouw Philips-Van der Willigen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Philips. Er werd bijgedragen in de opleidingskosten van kinderen van medewerkers van het bedrijf, indien dat noodzakelijk was. In 1953 werd het Fonds toegankelijk voor zulke kinderen ongeacht het inkomen van de ouders.

‘Aanvullende beurs’ van €110 euro

Het Fonds stelt zich ten doel om de aanvragers behulpzaam te zijn bij hun beroepsopleiding. De hulp bestaat uit het beschikbaar stellen van studiebijdragen. Financiële ondersteuning wordt verleend ten behoeve van zowel studies aan instellingen die door de overheid worden bekostigd, als studies aan niet door de overheid bekostigde instellingen. De bijdrage die wordt toegekend, is onafhankelijk van studiesoort en woonsituatie.

Het fonds keert jaarlijks in totaal €3,5 miljoen uit. Dat bedrag wordt volledig door het bedrijf betaald. Studenten van mbo tot en met wetenschappelijk onderwijs krijgen € 110 euro per maand als ondersteuning in hun studiekosten.

Het bedrijf wil dit nu weg bezuinigen en geeft als reden dat men vindt  dat een studiefonds niet meer past bij een modern bedrijf. Opmerkelijk is dat juist het technisch bedrijfsleven via onder meer de topsectoren en het Techniekpact benadrukt dat het nodig is, dat voor studenten in hun disciplines meer ondersteuning komt. Ook spant men zich in om via zogeheten ‘scholarships’ vanuit de topsectoren de zogeheten ‘human capital agenda’s’ op die terreinen extra aan te moedigen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK