Creatieve industrie als hefboom

Nieuws | de redactie
8 juli 2014 | Creatieve professionals zijn van groot belang, juist ook om innovatie te stimuleren in domeinen rondom hun eigen discipline en professie. Rotterdamse lector Paul Rutten pleit daarom voor meer verbindingen van de creatieve industrie met andere maatschappelijke sectoren, ook binnen het HO zelf.

Rutten onderscheidt binnen de creatieve industrie drie deelsectoren, te weten: kunsten en cultureel erfgoed; media- en entertainmentindustrie; creatief zakelijke dienstverlening. De sector is de laatste jaren gegroeid, ziet Rutten, en die groei heeft vanuit een ‘backing winners-filosofie’ de aandacht van lokale, regionale en nationale beleidsmakers getrokken.

Zoek de verbinding

Ook in Rotterdam wordt daar over nagedacht en als lector – die hierover zijn inaugurele rede uitsprak in Het Nieuwe Instituut – aan de Hogeschool Rotterdam ligt daar voor Paul Rutten een taak. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Amsterdam is er in  zijn stad sprake van stagnatie als het gaat om de groei van de creatieve sector.

Rutten stelt echter dat de meerwaarde van de creatieve industrie in Rotterdam ligt in de verbinding met andere economische activiteiten en sectoren. “Juist die verbinding biedt ook veel kansen op samenwerking op het terrein van de ontwikkeling van nieuwe diensten en toepassingen.”

Rutten pleit er voor dat de creatieve industrie ingezet wordt als hefboom om ook andere sectoren weer in beweging te brengen. “Dat houdt in dat de sector op verschillende manieren waarde toevoegt of kan toevoegen aan andere sferen en domeinen, economisch en maatschappelijk.”

De creatieve stad

Dat geeft veel meer mogelijkheden aan “de kracht tot verbeelden en creëren van betekenis, die eigen is aan de creatieve industrie, gekoppeld aan het vermogen tot vormgeven met gevoel voor actuele behoeften, trends en levensstijlen.” Rutten gaf hiervan voorbeelden in onder meer de ouderenzorg, om te illustreren hoe verschillende velden elkaar kunnen versterken.

In een stad als Rotterdam ziet Rutten een nadrukkelijke rol voor de creatieve professional. “De creatieve industrie krijg een centrale plaats in de ontwikkeling van steden tot creatieve steden. Het concept ‘creatieve stad’ beslaat onder andere maatschappelijke en culturele elementen van stedelijkheid, waarbij ook de ruimtelijke inrichting van groot belang is. Een creatieve stad is een inclusieve stad, waarbij bewoners zich betrokken voelen.”

Volgens Rutten zit de waarde van creatieve professionals in “het menselijke vermogen om waarde te scheppen op basis van nieuwe concepten en ideeën. Daarbij worden technologische mogelijkheden benut, met het oog op behoeften van consumenten en zakelijke afnemers.” De nieuwe Rotterdamse lector wijst daarbij naar ondernemingen als Apple die op basis van die kwaliteit, “behoren tot meest succes- en waardevolste ter wereld.”

Zoek naar het talent 

Het lectoraat van Paul Rutten stelt dat in de discussie over de creatieve industrie te ‘ongedifferentieerd’ gekeken naar het aantal werknemers in de creatieve industrie. Er zijn veel meer mensen mee verbonden dan vaak gedacht. “Om de hefboomwerking van de creatieve industrie voor de economie en samenleving beter te begrijpen, is het nodig alle creatieve, scheppende ontwerpers en makers te identificeren en te lokaliseren. Zij bedienen immers de hefboom.”

Grote uitdaging is daarbij het verbinden van mogelijkheden en urgenties, zegt Rutten. “Daarbij is het besef gegroeid dat het zwaartepunt van de werking van de creatieve economie ligt bij de creatieve professionals die actief kunnen zijn binnen en vanuit de creatieve industrie, maar die ook kunnen werken in bedrijven en instellingen die geen deel uitmaken van de creatieve industrie.”

Juist die laatste categorie beroepsbeoefenaars is voor een stad als Rotterdam van grote waarde, besluit Rutten in zijn rede. Niet alleen in de stad zelf, maar ook binnen de hogeschool moet het lectoraat Creating010 waar Rutten deel van uitmaakt op zoek naar verbindingen. De lector wees daarbij op sectoren als de zorg, de haven en het potentieel van serious gaming, waar in Rotterdam al veel aandacht voor is.

De lectorale rede ‘Kracht van verbeelding’ van Paul Rutten is hier te bestellen. Als ebook is deze ook beschikbaar


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK