Beloon communicerende wetenschapper

Nieuws | de redactie
4 augustus 2014 | Wetenschappers moeten de ruimte krijgen om hun verhaal aan het grote publiek te vertellen, dat stelt de Duitse denktank de ‘Siggen Circle’ die bestaat uit onderzoekers en medewerkers van universiteiten. “Wetenschapscommunicatie moet verankerd worden in het curriculum.”

In een position paper ‘Shaping Science Communication’ stellen de leden van de Siggen Circle dat “vanwege de importantie en het feit dat wetenschap publiek gefinancierd wordt, er een verplichting is om te communiceren. Wetenschapscommunicatie is een integraal onderdeel van de wetenschappelijke praktijk.”

Zoek de dialoog op 

Volgens de denktank moet het goed communiceren van de wetenschappelijke praktijk al verankerd worden in de curricula van universiteiten en moet er ook gezorgd worden voor goede begeleiding op dit punt voor onderzoekers. “Wetenschappers die de dialoog met het publiek opzoeken verdienen steun en waardering. Dit zou zich ook moeten uiten in het belonen van communicatieve prestaties.”

Elisabeth Hoffmann is hoofd pers en woordvoering van de Technische Universität Braunschweig. Volgens Hoffmann hebben recente plagiaatschandalen bij onze Oosterburen gezorgd voor een soort van ‘German Angst’. “De Siggen Circle vindt dat het een cruciale taak van de moderne wetenschapscommunicatie is om dat verlies van vertrouwen tegen te werken door juist ook aandacht te geven aan die onwenselijke ontwikkelingen en ruimte te geven aan zelfreflectie.”

Transparante communicatie

Het communiceren van wetenschap moet dus transparanter, om zo aan het grote publiek te laten zien dat wetenschappelijk onderzoek een complex proces is. “Het publiek moet vanaf het begin betrokken worden bij wetenschappelijke ontwikkelingen en in staat worden gesteld om deel te nemen aan op feiten gebaseerde discussies. Om dit te bereiken, moet wetenschapscommunicatie de dialoog faciliteren waarin mensen hun mening kunnen vormgeven, advies kunnen geven en betrokken kunnen worden in het besluitvormingsproces.”

De wetenschappers, universiteitsmedewerkers en journalisten uit alle hoeken van het Duitse academische landschap hebben vijf doelstelling geformuleerd om mensen écht te betrekken bij waar de wetenschap voor staat.

1.)    Versterk de burger en diens rol in wetenschapscommunicatie

2.)    Faciliteer inhoudelijke dialoog met het publiek, waarvan de resultaten door de wetenschap als waardevolle feedback moeten worden meegenomen.

3.)    Train en motiveer wetenschap als de sleutelactoren voor wetenschapscommunicatie in die dialoog.

4.)    Stel hoge standaarden op voor wetenschapscommunicatoren.

5.)    Zorg voor strategische samenwerking tussen alle actoren in de wetenschap. 

Het volledige position paper is hier te lezen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK