Frans Leijnse weer HBO dirigent

Nieuws | de redactie
19 september 2014 | Hij was van 1998 tot 2005 de voorzitter van de HBO-raad. Nu keert Frans Leijnse terug bij het kunstonderwijs dat hem zo lief is. Hij gaat bij ArtEZ vanwege de bestuurlijke crisis aldaar een nieuwe Raad van Toezicht samenstellen, die hij zelf zal gaan voorzitten.

De Arnhemse kunsthogeschool zegt dat zelf zo: “Leijnse zal een nieuwe Raad van Toezicht samenstellen. De huidige Raad van Toezicht treedt terug om Leijnse de kans te geven deze nieuwe start te maken. Dat is nodig, omdat de bestuurlijke inspanningen van de Raad de afgelopen tijd onvoldoende resultaat hebben opgeleverd.”

Strijd tegen Paars

De bijzondere band van Leijnse met deze sector van ‘zijn’ HBO ontstond direct bij zijn aantreden als voorman van de hogescholen. Hij moest de strijd met het tweede Paarse kabinet beslechten over onberaden bezuinigingen van staatssecretaris Nuis van het eerste Paarse kabinet. Daartoe nam hij als voorzitter zelf de bestuursportefeuille ‘KUO’ op zich. Met Kamerbrede steun werd staatssecretaris Rick van der Ploeg gedwongen de bezuinigingen bijna volledig te schrappen.

Zijn belangstelling voor deze sector bleek ook toen hij bereid was toe te treden tot de Commissie Dijkgraaf, die een soort ‘Veerman-rapport’ voor de kunsten opstelde. Nu trekt hij zich de ernstige perikelen bij ArtEZ aan door met zijn ervaring en daadkracht deze hogeschool uit de bestuurlijke modder te trekken.

Ondoordachte escalatie

En die modderpoel is aanzienlijk. Nog voor hij in de loop van 2013 opzij geschoven werd, haalde  ArtEZ-voorzitter Kuilman fel uit naar zijn Raad van Toezicht. “Ik ben van mening dat de raad zich op een ondoordachte wijze met de situatie heeft ingelaten, waardoor escalatie in de hand werd gewerkt.” Ook het personeel gispt hij voor “anti-bestuurlijk activisme” en “anonieme aanvallen”.

Bij zijn aantreden als collegevoorzitter had Kuilman een reeks interne problemen aangetroffen. “In de uitgebreide sollicitatieprocedure, met een gesprek met de voltallige Raad van Toezicht tot besluit, is geen van deze kwesties aan de orde geweest, noch maakten die deel uit van een overdrachtsdossier.”

Statuur 

Leijnse is in het hoger onderwijs een man van aanzien. Mark Rutte zei over hem tegen ScienceGuide in 2006: “Frans dat is een man van groot statuur. Hij is het die het hbo echt naast het wo heeft neergezet. Op allerlei manier heeft hij het onderzoek daar vorm gegeven, lectoraten, RAAK-gelden en nog veel meer. De hogescholen zijn Frans zeer veel dank verschuldigd, vind ik.”

Oud-minister Jo Ritzen had een wat andere insteek. “Dit [gelijkvormigheidsdenken in het HO]zit heel diep in ons land, in de politiek. Het is ook een statuskwestie geworden van universiteit en hogeschool naast elkaar. Frans Leijnse is een voortreffelijke man, maar diens opvatting hierover laat geen ruimte, hij is daardoor als het ware ‘de kwade genius’ hiervan.”

Goeroe

Zijn reputatie was in zijn jaren als HBO-voorman zo sterk, dat hij in 2001 de eerste ‘nummer 1’ was van de eerste ScienceGuide Top 10. De toelichting in september 2001 was: “In brede kring rond het hoger onderwijs is men het er over eens: Frans Leijnse, voorzitter van de HBO-raad, is de meest invloedrijke persoon in de wereld van hogescholen en universiteiten. Leijnse, voormalig PvdA-kamerlid en tot recent hoogleraar in Rotterdam, dankt zijn invloed niet puur aan zijn functie als wel aan de wijze waarop hij bijvoorbeeld als Kroonlid van de SER en ‘goeroe’(aldus Annemarie Jorritsma) direct toegang heeft tot grote groepen beslissers op alle niveaus. Bovendien blijkt dat zijn optreden en uitlatingen in de bestuurlijke wereld van het wetenschappelijk onderwijs met argusogen worden gevolgd.”

Zelf zei hij grijnzend tegen de redactie destijds: “Over mijn rug wordt zo dus schaamteloos reclame gemaakt voor die ellendige website van jullie.” Een nieuws- en opiniesite voor het hoger onderwijs en de kennissector was in die jaren nog een volstrekte noviteit en de levensvatbaarheid van zoiets wilds werd niet hoog ingeschat.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK