Impuls voor innovatief MBO

Nieuws | de redactie
2 september 2014 | Het investeringsfonds MBO heeft de eerste €42 miljoen toegekend aan MBO-instellingen, bedrijven en regionale overheden. ROC’s in onder meer Enschede, Roosendaal en Delft kunnen in het kader van het Techniekpact investeringen tegemoet zien.

“Willen we dat onze mbo-studenten straks goed beslagen ten ijs komen op de arbeidsmarkt, dan moeten we zorgen dat de plek waar zij onderwijs krijgen zoveel mogelijk lijkt op hun toekomstige werkvloer,” zei Jet Bussemaker bij een bezoek aan het Centrum voor Gezondheidstechniek in Utrecht, één van de initiatieven die tevens geld van OCW krijgen.

Grote belangstelling

Vorig jaar kondigde Bussemaker al aan dat er geld beschikbaar zou komen om MBO-instellingen en het bedrijfsleven te stimuleren samen in en met de regio te investeren in onderwijs waar studenten leren werken met moderne materialen en technieken op school, zodat zij beter worden voorbereid op de toekomstige praktijk.

De belangstelling voor het fonds was groot en volgens Bussemaker is het belangrijk dat er geld beschikbaar komt om studenten te leren werken met de nieuwste apparatuur in het vakgebied. “Als het gaat om voldoende goede vakmensen dan is dat een gedeelde verantwoordelijkheid, die vraagt om een gezamenlijke investeringen van onderwijs, ondernemers, regionale overheden en de rijksoverheid.”

Bussemaker bezocht het Centrum voor Gezondheidstechniek in Utrecht omdat zij één van de projecten zijn die geld krijgen van OCW om studenten te leren werken met de nieuwste technische zorgproducten en –diensten. Ook het ROC Twente krijgt een impuls voor technisch onderwijs met behulp van de nieuwste machines, producten en materialen. De volledige lijst met gehonoreerde initiatieven is hier te vinden.

Publiek-private samenwerking

De aanvragen zijn ingediend door samenwerkingsverbanden van MBO-scholen, bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, aangevuld met gemeenten, provincies, vmbo-scholen en hogescholen. Een onafhankelijke commissie onder leiding van Arie Kraaijeveld heeft de voorstellen beoordeeld op criteria als aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, uitvoerbaarheid en duurzaamheid van het samenwerkingsverband.

Van de 33 aanvragen zijn er 18 gehonoreerd. Hiermee is ruim €14 miljoen euro subsidie gemoeid, aangevuld met twee derde cofinanciering van het bedrijfsleven en de regio waarmee een totale investering van ruim €42 miljoen ontstaat voor het opstarten van deze duurzame publiek-private samenwerkingsverbanden Klik hier voor een overzicht van alle toegekende aanvragen.

Met het Regionaal investeringsfonds MBO stelt Bussemaker in vier jaar tijd in totaal €100 miljoen beschikbaar voor innovatieve samenwerking in het beroepsonderwijs. Voorwaarde is dat de subsidie door regionale overheden en het bedrijfsleven wordt aangevuld met twee derde cofinanciering. Totaal komt er daarmee straks €300 miljoen beschikbaar voor betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK