‘Juist nu ook onderwijs’

Nieuws | de redactie
29 oktober 2014 | De Universiteit Maastricht heeft dit jaar drie ‘universiteitshoogleraren’ met hun onderzoeksgroepen aangetrokken van elders. Daarmee is toponderzoek sterk geprofileerd. Gasthoofdredacteur Martin Paul kondigt als verrassing nu een vierde aan, een heel andere, heel ‘Humboldtiaans’.

Het verschijnsel ‘universiteitshoogleraar was in Maastricht’ lange tijd geen usance. De opbouw van de instelling leek daar ook niet zo bij te passen. Met de nadruk op profilering en zwaartepuntvorming sinds ‘Veerman’ is men nu op prioritaire terreinen wel degelijk zulke topwetenschappers gaan verbinden aan de universiteit. Het ‘Kennis As’ project van de HO-instellingen, bedrijven en provincie maakt daar met een budget van €500 mln over 10 jaar ook extra ruimte voor.

Nanoscopie en weefselherstel

KNAW-lid Clemens van Blitterswijk richt zich in zijn nieuwe rol als universiteitshoogleraar met name op het ontwikkelen van nieuwe technologieën die toegepast kunnen worden in de regeneratieve geneeskunde. Hierbij gaat het onder andere om de ontwikkeling van “slimme” biomaterialen die leiden tot weefselherstel via stamcellen van de patiënt zelf. Peter Peters onderzoekt het immuunsysteem op nanomoleculair niveau en zet hiertoe aan de UM het Institute of Nanoscopy op. Daarmee wil hij het ontstaan van allerlei vormen van kanker en infectieziektes zoals tuberculose beter leren begrijpen.

Binnenkort wordt Ron Heeren als derde universiteitshoogleraar benoemd, gericht op het gebied van de moleculaire beeldvorming met een interfacultair onderzoeksprogramma. Collegevoorzitter Martin Paul wilde echter als de ‘uitsmijter’ van zijn ScienceGuide nieuwsbrief nog iets extra’s als nieuws lanceren.

Vorsen en leren

“Na deze drie benoemingen zal er volgend jaar nog een vierde volgen. Dat is nog niet eerder naar buiten gebracht! Het college van bestuur wil na deze drie toppers in het onderzoek ook een kenner van het onderwijs als universiteitshoogleraar benoemen.” Dit is voor Maastricht niet alleen logisch maar was ook expliciet een wens vanuit de universiteit en de medezeggenschap.

Zo’n benoeming past niet alleen bij de ‘Humboldt’ filosofie van de universiteit als academische gemeenschap die onderzoek en onderwijs, ‘vorsen en leren’ verenigt, benadrukt professor Paul. Het is ook een bewust accent in de kritische discussie over het evenwicht binnen de Nederlandse universiteiten. Het onderwijs verdient een even sterke nadruk en focus als het onderzoek, waarmee ons land internationaal zo hoog scoort.

“We willen op onze zwaartepunten in het onderzoek en opleidingen de allerbesten hier in Maastricht zich laten ontplooien. Dat geldt dan ook voor de nadruk op het onderwijs binnen de universiteit. Wij hebben met het PGO-model een traditie gevestigd, die regelmatig geactualiseerd wordt. Een speciaal op optimaal hoger onderwijs gerichte en daarin gespecialiseerde universiteitshoogleraar past hier bij, juist ook nu.”

 «
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK