Pabo’s hopen op klein wonder

Nieuws | de redactie
11 november 2014 | “Ik ga er vanuit dat de PvdA haar achtergrond als onderwijspartij niet zal verloochenen,” zeggen de Pabo-directeuren nu minister Bussemaker geen krimp geeft bij een ondoordachte doorvoering van nieuwe toetsing aan de poort. Vermurwen de gedoogpartijen haar nog?

Een snelle invoering van de toelatingstoets voor Pabo’s leidt tot een daling van het aantal studenten en een arbeidsmarkttekort. Die noodkreet deed een groep lerarenopleidingen in de aanloop naar de behandeling van de OCW-begroting. ChristenUnie, GroenLinks, CDA en SGP vroegen donderdag aandacht voor deze oproep. De invoering van de toelatingstoets voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek vinden zij uitstekend, maar dit nu ineens doen per collegejaar 2015-2016 is voorbarig en ongeordend. Zoiets gaat nu ten koste van studenten die zich daar niet goed op hebben kunnen voorbereiden, zeggen zij nu tegen de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Verus.

Min 40%

De Pabo’s houden rekening met een studentendaling van wel 40% per 2015-2016. Daarom willen zij de nieuwe toets aan de poort eerst twee jaar een adviserend karakter te geven. Zij gaan ervan uit dat dit “alles eenvoudig op lost zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteitsfocus van minister Bussemaker.” Minister Bussemaker wilde echter niet wijken. Zij leek geprikkeld door de Pabo-oproep, noteerden deze met enige zorg. “In haar beantwoording benadrukte ze vooral het belang van de nieuwe toets. En Pabo’s hebben altijd nog de mogelijkheid om meer herkansingen te geven.” Na lang aandringen van diverse partijen toonde Bussemaker zich wel bereid om over de instroomcijfers van 2015 te rapporteren in januari 2016.

CHE-directeur Emile van Velsen begrijpt die geprikkelde reactie best wel van. “Maar dat mag niet het oplossen van een groot probleem in de weg staan. Er was bij ons bijna gewetensnood om nu aan de bel te trekken, ondanks al het overleg op diverse niveaus. Dat geeft juist aan hoe groot dit door iedereen onbedoelde probleem dreigt te worden. Ik ga er vanuit dat de PvdA haar achtergrond als onderwijspartij niet zal verloochenen.”

Voorkom plofklassen in Randstad

Want met een forse daling van de instroom zijn de problemen op korte termijn al niet meer te overzien. “Waar halen we goede leerkrachten voor de Randstad vandaan en hoe voorkomen we overvolle plofklassen? Een monitor zal over een jaar een groot probleem laten zien die ten koste gaan van de kinderen in de grote steden. Ik hoop dat de minister anders het CPB snel kan laten doorrekenen of er een probleem dreigt te ontstaan, dat moet eenvoudig te doen zijn.”

De suggestie van de minister om een extra herkansing te geven aan studenten die de toelatingstoets niet halen vinden de Pabo’s niet erg realistisch in de praktijk van het onderwijs. “Dat is het paard achter de wagen spannen.”

Uitvoeringstechnisch is zoiets zeer complex. “Allereerst stoten we er geschikte studenten vooraf mee af, we zullen ze gewoon nooit zien. En studenten die de toetsen bijvoorbeeld in juni wel doen nadat ze gehoord hebben dat ze hun eindexamen gehaald hebben, hebben ook een probleem. Als ze dan een negatieve uitslag krijgen, zitten we al midden in de zomervakantie. Dan moeten ze nog even herkansen volgens de minister. Praktisch bijna onmogelijk als je bedenkt dat ze dan nog moeten bijscholen en een herkansing moeten afleggen.”

Onuitvoerbaar?

Er ligt nu een motie voor in de Tweede Kamer van Bussemakers gedoogpartners CU en SGP. Zij roepen het kabinet op de toets aan de poort de eerste twee jaar een adviserend karakter te geven. Deze komt heden in stemming. Minister Bussemaker heeft deze motie ontraden en noemt haar onuitvoerbaar. De AMvB die de kaders van deze toetsen regelt kan en wil OCW nu niet meer wijzigen.

Van Velsen zucht: “Als de minister haar eigen regeling niet kan wijzigen, kan ze er ook voor kiezen om pas vanaf augustus 2017 de naleving van de AMvB te controleren. Dan heeft de PvdA juist zónder iets te doen een groot aanstaand maatschappelijk probleem opgelost.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK