Overstromingen in beeld

Nieuws | de redactie
9 maart 2015 | Overstromingen door rivieren zullen in de toekomst veel meer mensen treffen en steeds grotere economische schade tot gevolg hebben. Dit is het gevolg van zowel klimaatverandering als toenemende economische ontwikkeling. Een nieuw instrument voor de analyses hiervan is door onder meer de UU gemaakt.

Wereldwijd worden 21 miljoen mensen per jaar getroffen door rivieroverstromingen, en deze leiden tot grote economische verliezen: $96 miljard per jaar. Rond 2030 zullen deze getallen zijn opgelopen tot 54 miljoen mensen en $521 miljard per jaar.

Risico tot opregioniveau

De analyse is gedaan met een nieuwe tool: Aqueduct Global Flood Analyzer. Deze tool laat zien wat de gevolgen van rivieroverstromingen zijn in termen van verlies aan Bruto Nationaal Product, getroffen bevolking en schade in steden. De gevolgen zijn te bekijken per land, provincie of stroomgebied, overal ter wereld. De tool is ontwikkeld door het Amerikaanse World Resources Institute (WRI), samen met vier Nederlandse organisaties: Deltares, IVM-VU Amsterdam, de Universiteit Utrecht en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht ontwikkelden het globale mondiale hydrologische model dat aan de basis staat van de analyse. De uitkomsten van het hydrologische model zijn verder bewerkt door Deltares om daar overstromingsdiepten uit de berekenen. Deze resultaten zijn vervolgens gebruikt door IVM-VU om met behulp van sociaal-economische scenario’s van het Planbureau voor de Leefomgeving overstromingsrisco’s te berekenen. Het WRI heeft de resultaten vervolgens bijeengebracht in de Global Flood Analyzer.

UU-hoogleraar Marc Bierkens zegt dat dit project “heel mooi laat zien hoe fundamenteel onderzoek naar de mondiale hydrologische cyclus, zoals gebeurd binnen het universitair onderzoeksthemathema Sustainabilty, kan leiden tot maatschappelijk zeer relevante resultaten. Het laat ook zien hoe de verschillende universiteiten en instituten ieder hun eigen bijdrage leveren aan een prachtig product”.

Meest-kwetsbare landen

Uit de Flood Analyzer kunnen ook rankings worden afgeleid. De top 11-landen waar de bevolking bijvoorbeeld het meest wordt getroffen door rivieroverstromingen zijn: India, Bangladesh, China, Vietnam, Pakistan, Indonesië, Egypte, Myanmar, Afghanistan, Nigeria en Brazilië. Met de tool kan ook eenvoudig worden geanalyseerd wat het effect is van het verhogen van het beschermingsniveau op het verlagen van het aantal getroffen mensen en de economische schade.

Via de Global Flood Analyzer komt complexe data eenvoudig beschikbaar voor niet-wetenschappers. De Analyzer vormt data om in bruikbare informatie en laat de risico’s per land of gebied zien, maar  ook welke winst er te behalen valt met een bescherming.

De tool zal in de toekomst worden uitgebreid. Daarvoor is een groot project gestart, gesubsidieerd door het ministerie van I&M. In dit project zullen, naast overstromingsrisico’s van rivieren, ook overstromingsrisico’s van kusten worden meegenomen. En er wordt gekeken naar de haalbaarheid en effectiviteit van maatregelen tegen overstromingen, zoals dijken, waterbergingssystemen voor noodsituaties, herstel van mangrovebossen, verantwoord landgebruik en bouwvoorschriften.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK