Amsterdam gaat korten op kennis

Nieuws | de redactie
29 mei 2015 | De Gemeente Amsterdam gaat bezuinigingen bij kennisinstellingen. University College Amsterdam raakt haar subsidie van een half miljoen kwijt en ook de Volksuniversiteit en het HvA Lectoraat Armoede worden gekort door het College van B&W van D66, VVD, en SP.

In het coalitieakkoord van de hoofdstad is opgenomen dat het college het totale bedrag van €641 miljoen aan de door de gemeente verstrekte subsidies doelmatiger en effectiever wil besteden. De vermindering van € 25 miljoen is een kleine 4% van het totale subsidiebedrag. De besparing van € 25 miljoen per jaar wordt geleidelijk ingevoerd: ruim € 6 miljoen vanaf 2016 tot € 25 miljoen vanaf 2018.

Andere focus

Dit geld wordt anders ingezet in de stad, voor coalitiedoelen zoals armoedebestrijding, cultuur, duurzaamheid, vernieuwing erfpachtstelsel, jeugdwerkloosheid en onderwijs. Maar juist op onderwijs en kennis wordt er door het college van B&W gekort. Het lectoraat armoede van de HvA raakt in zijn geheel de subsidie van €50.000 kwijt.

De Volksuniversiteit wordt voor de helft gekort op het huidige subsidiebedrag van €224.944 en ook de Amsterdam Economic Board waar het bedrijfsleven samenwerkt met kennisinstellingen krijgt een korting van €115.000. Daarnaast raken ‘onderzoeksinstituten uit de regio hun subsidie van €50.000 kwijt.

University College de klos

Het zwaarst wordt het Amsterdam University College getroffen. Zij raken hun subsidie van een half miljoen euro kwijt. B&W begrijpt dat er nu onrust zal ontstaan, zo laten zij weten. “Het college begrijpt dat het voor Amsterdammers die al langere tijd subsidie krijgen moeilijk is. Toch is het voor de stad belangrijk dat alle subsidies tegen het licht zijn gehouden om te zien hoe gemeenschapsgeld wordt besteed.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK