Meer lokaal samenwerken

Nieuws | de redactie
11 mei 2015 | Die hoge uitval van mbo-doorstromers in het hbo is volgens EUR-student Matin Daftari een gevolg van het grote verschil in kwaliteit tussen beide opleiders. Hij pleit voor harde lokale afspraken. "Niet alleen persoonlijke kwaliteiten en capaciteiten zijn belangrijk als het om studiesucces gaat, ook aanbod, aansluiting en begeleiding spelen een grote rol."

Ga voor meer samenwerking tussen hbo en mbo op lokaal niveau! 

De zorgelijke cijfers rond studiesucces en lage doorstroom van mbo’ers in het hbo leidt tot meer en meer reacties en prikkels. Zo kondigde de PvdA Rotterdam onlangs “behoorlijk geschrokken” te zijn over de toegenomen uitval op de Hogeschool Rotterdam. De stijging komt vooral voor rekening van jongeren die doorstromen vanuit het mbo. De hoge uitval van mbo’ers bij een hbo-opleiding is niet nieuw en het fenomeen beperkt zich niet alleen tot Rotterdam. 

Vooropleiding 

De Vereniging Hogescholen meldt dat een van elke vijf mbo’ers die bij een hbo opleiding start, het hoger onderwijs in het eerste jaar al verlaat. Uit cijfers is het zichtbaar dat na het eerste jaar uitval onder studenten met een mbo-vooropleiding 22,5% is, terwijl havisten en vwo’ers ruimschoots beter scoren. 

Uitval onder havisten ligt rond de 13% en vwo’ers scoren het beste met 6%. Ook zien we dat uitval in het eerste jaar onder studenten met een mbo-vooropleiding gestegen is in de afgelopen 5 jaar, dit terwijl uitval onder studenten met een havo-vooropleiding juist afgenomen is. Kennelijk is de vooropleiding dus erg belangrijk in het voorspellen en voorkomen van uitval. 

Er zijn al diverse oplossingen geroepen om uitval te voorkomen. Voorzitter Thom de Graaf van Vereniging Hogescholen bepleit voor een selectie ‘aan de poort’ voor de mbo’ers. Volgens hem zal selectie aan de poort (dus het afnemen van toetsen om de excellente mbo’ers te selecteren) niet alleen zorgen voor minder uitval, maar ook de kwaliteit van de studies verhogen. 

Zulke selectiemethodes kunnen echter ook negatieve gevolgen hebben. Vaak liggen de problemen namelijk bij de opleiders en onderwijskwaliteit van de mbo-opleidingen en niet aan de mbo-leerlingen zelf. “Selectie aan de poort” zal deze studenten dus ten onrechte benadelen, terwijl de studenten wel genoeg capaciteit en kwaliteiten hebben. 

Een van de andere suggesties, is die van José Muijres, algemeen bestuurslid bij de AOb. Zij vraagt meer aandacht voor schakelprogramma’s. Het doel van de schakelklassen is om mbo leerlingen die een achterstand hebben maar wel beschikken over de potentie en motivatie intensief bij te spijkeren, zodat zij na een tijdje wel op hun niveau kunnen doorstromen naar het hbo. In de praktijk werken vele hbo-opleidingen al met schakelprogramma’s. 

De resultaten zijn positief en het voordeel ten opzichte van selectie aan poort is dat je leerlingen op voorhand niet uitsluit. Nadeel van schakelprogramma’s zijn de hoge kosten en de extra maanden en soms jaren van onderwijs. 

Mbo’ers wel keuzevast! 

Studenten met een havo-vooropleiding switchen vaker na een jaar van studie, terwijl mbo’ers meer keuzevast blijken te zijn. 27 procent van de oud havisten wisselt na een jaar van studie, terwijl het percentage bij oud mbo’ers rond de 18 ligt. Mbo’ers krijgen meestal vroeg tijdens hun mbo-opleiding gerichte lessen in specifieke onderwerpen en weten daarom meer over hun studiekeuze. 

Door hun voorbereidingen hebben mbo’ers dan ook meer succes dan havisten: na vijf jaar zijn er 51% mbo’ers gediplomeerd in het hbo tegenover 48% van de havisten. Dit laat zien dat niet alleen je vooropleiding, maar ook je studiekeuze erg belangrijk is voor studiesucces. Het Ministerie van Onderwijs heeft daarom samen met de hogescholen en universiteiten werk gemaakt van studiekeuzeactiviteiten om zo ook voor wo en hbo’ers betere voorlichtingen te organiseren. De vraag blijft hoe serieus deze activiteiten georganiseerd worden en hoe de studenten hiermee omgaan. 

Niet alleen persoonlijke kwaliteiten en capaciteiten zijn belangrijk als het om studiesucces gaat, ook aanbod, aansluiting en begeleiding spelen een grote rol. Hoe dan ook, de problemen worden opgelost als er meer samenwerking komt tussen mbo en hbo. Mbo moet aansluiten op het hbo, maar aan de andere kant kan hbo veel leren over gerichter werken. 

Het instellen van Schakelklassen bij opleidingen die daarvoor gepast zijn zou een oplossing kunnen zijn om uitval tegen te gaan. Ook is het belangrijk om studiekeuzeactiviteiten goed te monitoren. Het vergt veel inspanning en bovendien veel geld, daarom is het erg belangrijk dat op lokaal niveau harde afspraken gemaakt worden tussen hbo en mbo instellingen over zulke zaken.    

Matin Daftari is student geneeskunde op de EUR en was als oud secretaris van de Jonge Socialisten in Rijnmon verantwoordelijk voor zorg, onderwijs en communicatie


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK