Open Onderwijs aan de slag

Nieuws | de redactie
4 mei 2015 | Met elf gehonoreerde projectvoorstellen gaat de stimulering van Open en Online Onderwijs dan toch van start. Opvallend: het is vooral het WO, dat hier als voortrekker zich profileert. Wageningen en Leiden weten zelfs twee projecten te laten starten.

De minister van OCW stelt de komende jaren geld beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling en de eerste elf projecten gaan in dit verband nu van start met maximaal €100.000 subsidie. In de projecten kunnen HO-instellingen die geaccrediteerd onderwijs aanbieden ervaring. Voor de stimuleringsregeling was veel animo: in de eerste tranche zijn 45 projectvoorstellen ontvangen.

Kennis ontwikkelen en delen

In de gehonoreerde projecten wordt onder meer bestaand onderwijs herzien naar een blended learning opzet, wordt het ‘flipping the classroom’ concept toegepast en worden MOOC’s ontwikkeld. Ook wordt een lectoraat opgezet waarin de TU Delft met Codarts samen onderwijsinnovaties gaan toepassen, onder meer door het bestaande aanbod muziektheoretische vakken in de opleiding muziek om te zetten naar een blended learning omgeving.

Ervaringen binnen deze projecten worden met elkaar en met het hoger onderwijs als geheel gedeeld. SURF begeleidt de projecten, coördineert kennisuitwisseling en disseminatie en initieert kortlopende (onderzoeks)projecten rond verschillende aspecten van open en online onderwijs.

Elf projecten

De elf projecten in HBO en WO die nu van start kunnen gaan zijn:

Codarts Rotterdam – Muziektheoretische educatie online

Erasmus Universiteit Rotterdam – Flipping the Master – Efficiëntere voorbereiding van de klinische stages in de masterfase van geneeskunde

NHL Hogeschool, Haagse Hogeschool – Denken, doen, delen

Tilburg University, Open Universiteit Nederland – Data Science voor alfa en gamma

TU Delft – From campus students to professional learners: Flexible learning paths in Responsible Innovation

Universiteit van Amsterdam – Open Online Cursus Big History

Universiteit Leiden – On Being a Scientist

Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht – Topic Oriented Open Learning (TOOL) platform Anatomy.info

Universiteit Utrecht – Open en Gepersonaliseerd Statistiekonderwijs

Wageningen University – Open en online cursus Systeemanalyse en Duurzaamheid

Wageningen University – Open en online cursus Voedselveiligheid


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK