Maatwerk voor studiesucces

Nieuws | de redactie
19 juni 2015 | “De tijd van ‘one size fits all’ is voorbij.” Rutger Kappe gaat als lector Studiesucces bij Inholland onderzoek doen naar de instroom, doorstroom en uitstroom van studenten. “Daarbij speelt maatwerk om de studenten adequaat te bereiken een belangrijke rol.”

In opdracht van het CvB is op Inholland het programma Onderzoeksmatige Onderwijsinnovatie opgezet. Doel van dit programma is projecten te starten ter bevordering van studiesucces door kwalitatieve verbetering van het onderwijs en duurzame didactische innovatie. “De focus voor komend studiejaar ligt op het ophalen, beschrijven en toepasbaar maken van good practices.”

Flexibele benaderingen

Kappe wil in de organisatie deze ‘good practices’ gaan inzetten om zo het studiegedrag positieve zin te beïnvloeden. Dat kan op verschillende manieren, maar ook nadrukkelijk op verschillende momenten in de studieloopbaan. “Verschillende studenten vragen om verschillende, flexibele benaderingen.” 

Rutger Kappe is al werkzaam bij Inholland binnen de Dienst Onderwijsbeleid en zal deze functie ook blijven vervullen. De lector Studiesucces is tevens voorzitter van de G5 onderzoeksgroep, een collectief van de Randstad Hogescholen dat gezamenlijk onderzoek doet naar studiesucces. 

Momenteel rondt deze onderzoeksgroep studies af naar het studiesucces van ‘late’ switchers, kenmerken van langstudeerders, de invloed van sociaal-economische status op studiesucces en de effectiviteit van de studiekeuzecheck. Rutger over de G5 onderzoeksgroep: “Door gezamenlijk onderzoek te doen bundelen we onderzoekscapaciteit en benutten we elkaars unieke expertise. Ook methodologisch heeft het voordelen qua omvang van de steekproef en wordt de invloed van ‘ruis’ minder”.

Moeizame doorstroom

Het vraagstuk van instroom en succesvolle doorstroom van studenten leeft bij de grote hogescholen in de Randstad sterk. Eerder deze week schreef Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam ook al over de moeizame doorstroom van MBO naar HBO.

“We groeien naar een situatie waarbij de eerstejaars een kleurrijke afspiegeling zijn van de samenleving, maar waar we bij de diploma-uitreiking een witte school blijken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK