Van 12000 naar 247 vragen

Nieuws | de redactie
9 juni 2015 | De KNAW heeft haar juryrapport ingeleverd over de 12000 vragen voor de Wetenschapagenda. “Meer dan zestig wetenschappers hebben hun agenda’s schoongeveegd om zich over de vragen te ontfermen. De meesten van hen deden dat met toenemend plezier,” zegt President José van Dijck.

De bijna twaalfduizend vragen zijn door de vijf jury’s vanuit onder meer de DJA en experts uit HBO en WO vrijwel allemaal gegroepeerd onder 248 overkoepelende vragen. Deze worden besproken tijdens conferenties op 16, 17 en 18 juni in Den Haag, de volgende stap op weg naar de Nationale Wetenschapsagenda. U leest het complete document met de vragen hier.

In de maand april kon iedereen vragen stellen aan ‘de wetenschap’. Die oproepbleek niet aan dovemansoren gericht. In totaal werden 11.700 vragen ingediend. Een interessante uitdaging voor de akademie: hoe in een kleine vier weken orde te scheppen in dit enorme aantal vragen, tegelijkertijd rechtdoend aan de vragenstellers?

Niet alles apart beantwoord

Daarom is besloten niet iedere vraag afzonderlijk te beoordelen op bruikbaarheid voor de Nationale Wetenschapsagenda, maar in plaats daarvan clusters van vragen samen te stellen en voor elk van die clusters een overkoepelende, leidende vraag te formuleren.  Daarbij zijn drie criteria gehanteerd. De hoofdvragen moesten:

1) onderzoekbaar worden binnen tien jaar
2) uitdagend en grensverleggend zijn
3) passen bij een sterke Nederlandse onderzoeksgroep óf overtuigend aanleiding vormen om zo’n onderzoeksgroep op te bouwen.

Vijf jury’s namen elk een breed wetenschapsgebied voor hun rekening, respectievelijk geesteswetenschappen, levenswetenschappen, natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en technische wetenschappen. Elke jury werd geleid door twee covoorzitters: een lid van de KNAW en een lid van De Jonge Akademie. De jury’s zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de partijen die samen de ‘kenniscoalitie’ vormen, zoals universiteiten (VSNU), universitair medische centra (NFU), hogescholen (VH), het bedrijfsleven (VNO-NCW en MKB-Nederland) en KNAW, NWO en TNO/TO2. 

Op 16, 17 en 18 juni vinden in de Fokker Terminal in Den Haag conferenties plaats waar over de vragen wordt gediscussieerd. De resultaten van deze conferenties vormen de basis voor de Nationale Wetenschapsagenda. Voor meer informatie over de conferenties kunt u terecht op de website van de Nationale Wetenschapsagenda.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK