Bij het afscheid van Geri Bonhof

Nieuws | de redactie
1 juli 2015 | Twaalf jaar stond ze aan het roer van de Hogeschool Utrecht. Vandaag neemt Geri Bonhof afscheid om het stokje door te geven aan Jan Bogerd die sinds 2009 met haar in het bestuur zat. Hoe kijken collegabestuurders terug haar voorzitterschap?

Eerder dit jaar werd al bekend gemaakt dat Bonhof een stap terug zou doen. “Na een periode van twaalf enerverende jaren bij de Hogeschool Utrecht ga ik mijn loopbaan een andere wending geven,” zei zij destijds. Onder Bonhof vonden HBO en WO in Utrecht elkaar meer dan ooit.

Keuzes maken

Zo stelde Yvonne van Rooy bij háár afscheid al dat Geri Bonhof de status doorbrak waarin HBO een WO met de rug naar elkaar toe stonden. “Dat is voorbij. Hier bij ons in Utrecht hebben we op dit punt echt doorbraken bereikt. Ik heb voor de rol van mijn HU-collega Geri Bonhof hierbij grote bewondering. Ook voor haar geldt: we moesten durven kiezen.”

Niet alleen voor de samenwerking van HBO en WO was Bonhof belangrijk. Ook de ontwikkeling van lectoraten in het HBO zag de HU-voorzitter van dichtbij. Trajectum tekent op uit de mond van oud-HBO-raad-voorzitter Frans Leijnse dat de Hogeschool Utrecht voor de troepen uitliep bij het aanstellen van lectoren en de bijdrage die deze lectoren leverden aan het onderwijs.

“Daar speelt de HU ook een voortrekkersrol in. Vanaf de invoering van lectoraten zijn docenten gaan participeren in het onderzoek. Zij ervaren het als verrijkend voor hun kennisbasis en dat brengen ze in bij het onderwijs. Zodoende komt het ook bij de studenten terecht.”

Wennen aan de omslag

Toch is het niet alleen lof, zo is te lezen in het profiel van Trajectum. Met name het proces van centralisatie dat werd ingezet na de fusies in de jaren negentig kon in de organisatie op weerstand rekenen, zo herinnert oud-docent en directeur Mebius Kramer zich. “Geri had veel meer oog voor het onderwijs, dat is tenslotte waar het bij een hogeschool om draait. Zij wilde de tent op orde hebben om het onderwijsproces goed te laten verlopen.”

Dat onderwijsproces moest georganiseerd worden en het was Geri Bonhof die zich primair voor die taak stelde. “Dat was de opgave die ze zich stelde. Het betekende een stevige omslag en daar heb ik erg aan moeten wennen. Maar vrij snel heb ik toen ingezien dat de hogeschool na al die fusieperikelen inderdaad aan deze nieuwe fase toe was. Zij kwam op het goede moment binnen.”

Nu twaalf jaar later is het dan tijd om het stokje door te geven. Jan Bogerd – zelf al sinds 2009 collegelid – gaat in september officieel aan de slag als voorzitter. “Binnen Hogeschool Utrecht is er grote waardering voor het werk dat Jan Bogerd in de afgelopen periode voor onze hogeschool heeft verricht. Hogeschool Utrecht wil de komende jaren haar strategische ambities naar 2020 verder realiseren. De Raad van Toezicht is verheugd dat Jan hier een voortrekkersrol in wil vervullen,” RvT-voorzitter Paul de Krom weten. Vanmiddag vanaf half vier neemt de Hogeschool Utrecht officieel afscheid van Geri Bonhof. Onder meer 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK