Big data naar het klooster

Nieuws | de redactie
9 september 2015 | De TU/e en Tilburg University slaan de handen ineen voor het opzetten van een Graduate School in Den Bosch. Beide universiteiten, de gemeente en de provincie Noord-Brabant investeren samen €40 miljoen in het plan. De Graduate School maakt deel uit van een grotere impuls op het gebied van Big Data.

De universiteiten bundelen hun krachten voor de ontwikkeling van data science en big data vanwege het cruciaal belang voor de samenleving en het bedrijfsleven. Daarom komt er een internationaal opleidingsaanbod voor phd’s, masterstudies en ondernemers.

“Data Science is te beschouwen als de ‘technologische ruggengraat’ van tal van ICT gedreven innovaties voor het oplossen van maatschappelijke problemen op het gebied van energie, gezondheidszorg en mobiliteit.  Met de investering in de Graduate School pakt Brabant een beslissende voorsprong op het gebied van ICT gedreven innovatie,” stellen de partners.

Mariënburg als Big Data Center

De twee universiteiten voeren de komende maanden  een haalbaarheidsstudie uit om de groeiende behoefte aan academisch gevormde data scientists, ondernemers en bestuurders in kaart te brengen. Eind 2015 moeten de partijen een definitief besluit nemen over het plan.

Het nieuwe graduate program kent invalshoeken uit informatietechnologie, ondernemerschap, overheid en economie. TiU doceert recht, overheids- en economische aspecten en ondernemerschap. De TU/e biedt de IT-kant van data science en de ervaring in ondernemerschap. De opzet van de nieuwe studie wordt ondersteund door de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant. De beoogde locatie is het uit 1899 daterende historische klooster Mariënburg van de Zusters van Jezus, Maria en Jozef in de Bossche binnenstad.

De nieuwe opleiding zal naar verwachting ruimte bieden aan enkele honderden studenten. Uit stakeholdersonderzoek in de regio Brainport blijkt dat het bedrijfsleven jaarlijks naar schatting 300 nieuwe data scientists vraagt. Daarnaast is er een groeiende behoefte aan multidisciplinair opgeleide professionals die ondernemend en leidend zijn en data als innovatieve kracht kunnen inzetten. Zowel bedrijven als (semi)publieke organisaties vragen meer en meer om entrepeneurs en bestuurders die waarde creëren uit data.

Een logische stap

Voorzitter Koen Becking van de TiU onderstreept het belang van de nieuwe studierichtingen: “Onze universiteiten bundelen de krachten voor de ontwikkeling van Data Science, Big Data, van cruciaal belang voor onze samenleving. Er komt een internationaal aanbod voor phd’s, masterprogramma’s en ondernemers.”

Rector Magnificus Hans van Duijn van de TU/e wijst erop dat professionals steeds breder opgeleid moeten zijn. “Deze studie heeft echter een zeer specifiek curriculum en dat vereist maatwerk, onder meer op juridisch, bestuurlijk en economisch vlak. Deze samenwerking met de Tilburg University is hierin een logische stap en een uitgelezen mogelijkheid om deze nieuwe Masteropleidingen te ontwikkelen.”

De samenwerking op het gebied van Big Data valt samen met de benoeming van Jacob de Vlieg tot decaan Wiskunde en Informatica aan de Eindhovense universiteit. De Vlieg was in het verleden directeur van het Netherlands eScience Center dat zich inzet voor interdisciplinaire vernieuwing met ICT in alle takken van wetenschap.

Verwevenheid nog beperkt

In gesprek met ScienceGuide stelde De Vlieg al eens: “De inzet van ICT is wel belangrijk in ons R&D werk, maar nog niet voldoende echt geïntegreerd er in. We zien het als ‘mooi gereedschap’ dat we in een gereedschapskist hebben liggen naast het ‘echte werk’. Het blijven te vaak twee eigen werelden die elk een eigen taal spreken. De verwevenheid is nog beperkt, zelfs in ons land waar we hierbij voorop lopen.”

Tegenover Trouw benadrukte De Vlieg dit weekend nogmaals het belang van een juist gebruik van data in de wetenschap. “Dat is zo. Het wordt beschouwd als het nieuwe goud, de nieuwe olie. Maar met alleen data ben je er niet. Er moet heel veel mee gebeuren. Je moet die olie raffineren. Wij hebben deze opleiding bewust Data Science genoemd; datawetenschap. De data spuiten de grond uit, hoe zet je die om in iets bruikbaars? Daar heb je mensen voor nodig die verbindingen kunnen leggen. De toepassingen zijn eindeloos. In de zorg, de wetenschap, op het gebied van klimaatverandering, of bij het vinden van olievelden.”

Ook in de Tweede Kamer is deze nieuwe stap  al aan de orde gekomen. In het debat over robotisering werd onder meer gewezen op de moeite die de onderwijssector heeft om bij dit type thema’s en snelle veranderingen bij te blijven en het aanbod up to date te houden en te brengen. Anne-Wil Lucas (VVD) wees in het bijzonder op het MBO in dit verband. Dit is volgens haar nog te ‘aanbodgestuurd’ om hier effectief te zijn. Het HBO en WO kennen hier meer mogelijkheden tot innovatie. Dat liet bijvoorbeeld deze Big Data School in Den Bosch zien. Tijd voor een MOAK-nota van minister Bussemaker dus!


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK