Leiden in kopgroep Zorgpact

Nieuws | de redactie
3 december 2015 | Van de 28 koplopers in de vernieuwing van de verbinding van de zorg met het onderwijs zijn er drie van uit de Hogeschool Leiden. Daarin wordt onder meer gewerkt aan de ontwikkeling van netwerkzorg voor dementerende ouderen en nieuwe leeromgevingen voor studenten in deze sector.

De aanjager van het Zorgpact, Doekle Terpstra, heeft die kopgroep van 28 initiatieven onlangs helpen lanceren. Koplopers kenmerken zich volgens hm vooral door het inspelen op de zorgvraag in de regio, werken samen met regionale partners, leggen verbindingen tussen onderwijs, zorg en gemeenten en zorgen voor een betere aansluiting van onderwijs op de toekomstige arbeidsmarkt. Al deze elementen worden ingezet om de kwaliteit van zorg voor iedereen te verhogen en toekomstbestendige zorgprofessionals te waarborgen.

Op de landelijke werkdag van het pact, die gisteren werd georganiseerd, konden zij zich presenteren en met collega-initiatieven ervaringen en best practices delen. Minister Bussemaker en haar collega Schippers gingen ook met hen in gesprek. U leest hier waar de minister de nadruk op legde.

Vitaal blijven

De drie Leidse projecten zijn: de Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn, Netwerkzorg bij ouderen met dementie en het Gezamenlijk leernetwerk in Zorg Innovatie Centra. Lucienne van Laar, directeur van het cluster Zorg bij de hogeschool, zegt dat men met deze projecten “vandaag en in de toekomst een inspiratiebron hopen te zijn voor alle partijen in het land die bezig zijn om werkwijzen te vinden die passen bij het flexibel, maatwerkgericht werken binnen de gezondheidszorg van de toekomst.”

De drie projecten van Hogeschool Leiden kenmerken zich door de intensieve betrokkenheid van het onderwijs, de overheid en (zorg)instellingen. Dat is te zien in de Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn, die is opgericht in 2013. Daar heeft men als eerste programma gekozen voor het thema ‘Vitaal blijven heb je zelf in de hand’. Ambitie is om Leidenaren te laten profiteren van de beste zorg en ondersteuning gegeven door de professional van de toekomst en daarmee een vitalere stad te worden.

De proeftuin is een samenwerking van de hogeschool Leiden met de gemeente Leiden, TNO, Leyden Academy on Vitality and Ageing en het Leiden Institute for Brain and Cognition van de Leidse Universiteit. Voorbeeld van een project binnen het thema ‘vitaliteit’ is het Kennisnetwerk Ouderen en Preventie waar in co-creatie een nieuwe aanpak van preventieve beweegprogramma’s voor ouderen door eerstelijns fysio- en oefentherapeuten samen met studenten, docenten en ouderen wordt ontwikkeld en geïmplementeerd.

In de Netwerkzorg bij ouderen met dementie werkt de hogeschool samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorg- en welzijnsorganisaties toe naar een integrale aanpak van netwerkzorg bij ouderen met dementie in de regio Zuid-Holland Noord. De focus ligt daarbij op het ondersteunen van de thuiswonende ouderen met dementie in hun behoeften.

Het creëren van een rijke, uitdagende en innovatieve leer- en werkomgeving voor studenten van meerdere niveaus en voor zorg- en welzijnsprofessionals is daarbij een belangrijke doelstelling. Dit wort vormgegeven door het werken met een gezamenlijk leernetwerk in Zorg Innovatie Centra. Daar stelt men nu de (interprofessionele) samenwerking aan de kwaliteit en innovatie van de zorg cenraal in alle sectoren. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK