Bètafaculteiten gaan lerarentekort te lijf

Nieuws | de redactie
10 maart 2016 | De Nederlandse bètafaculteiten gaan gezamenlijk schakelprogramma’s aanbieden om het nijpende tekort aan leraren voor informatica en scheikunde terug te dringen. De schakelprogramma’s bieden studenten en zij-instromers die bepaalde vakinhoudelijke kennis missen, een flexibele route naar het leraarschap.

Het initiatief voor de schakelprogramma’s komt van de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht (penvoerder). Het ministerie van OCW stelt 1,4 miljoen euro beschikbaar voor de financiering.  “Bij gebrek aan geschikte docenten is het vak informatica op diverse scholen al afgeschaft”, licht projectaanvrager dr. Elwin Savelsbergh van de Universiteit Utrecht toe. “Bovendien is de verwachting dat de tekorten aan scheikunde- en informaticaleraren de komende jaren meer dan verdubbelen. Met name het aandeel universitair opgeleide leraren daalt sterk, terwijl zij toch de ambassadeurs zijn die leerlingen enthousiasmeren voor een universitaire bètastudie.”

Lastig om bij te scholen

Met de schakelprogramma’s worden nieuwe doelgroepen voor het leraarschap aangeboord, zoals de groep studenten die een brede of interdisciplinaire universitaire bèta-opleiding volgt. Zij hebben al veel kennis van informatica of scheikunde in huis, maar missen nog een deel van de voor het schoolvak benodigde vakkennis. Tot nu toe was het voor deze groep lastig om zich bij te scholen. Ze moesten daarvoor meerdere keren per week aanschuiven tussen de studenten in de reguliere bacheloropleidingen.

Via de nieuwe schakelprogramma’s Chem4all en Inf4all, kunnen aankomende docenten gedeeltelijk online modules volgen om hun ontbrekende kennis aan te vullen. Hierdoor hoeven ze slechts één dagdeel per week naar de cursuslocatie in het centrum van Utrecht te komen.  De schakelprogramma’s zijn daarnaast nadrukkelijk ook bedoeld als nascholing voor zittende docenten. Voor hen zijn vooral de modules interessant die voorbereiden op vakinhoudelijke vernieuwingen in de nieuwe examenprogramma’s van scheikunde en informatica.

Aantrekkelijke route academische leraar

Alle scheikunde- en informaticaopleidingen van de Nederlandse universiteiten nemen een deel van het Chem4all- en Inf4all-onderwijs voor hun rekening. Voor natuurkunde (Natk4all) en wiskunde (Mastermath), lopen al schakelprogramma’s. Nu bieden de universiteiten dus voor alle bèta-schoolvakken met een lerarentekort een aantrekkelijke route om de instroom van academisch opgeleide eerstegraads leraren te vergroten.

De UT biedt eerstegraads lerarenopleiding aan voor wiskunde, scheikunde, natuurkunde, informatica, onderzoek & ontwerpen en maatschappijleer & maatschappijwetenschappen evenals professionaliseringsprogramma’s voor zittende leraren. Directeur Jan van der Meij en vakdidacticus Ingrid Breymann waren de initiatiefnemers voor Inf4all.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK