Brede analyse lerarenopleidingen op komst

Nieuws | de redactie
8 april 2016 | Lerarenopleidingen in het WO voldoen aan de eisen. Wel staat de NVAO erop dat zij hun instroom en vakdidactiek verbeteren en een visie ontwikkelen “op het leraarschap in functie van het opleiden van nieuwe leraren.” Komend jaar komen de NVAO en Inspectie met een overkoepelende analyse van alle lerarenopleidingen.

Na de visitatie van de Nederlandse universitaire lerarenopleidingen in 2014 en 2015 – deel van de accreditatieronde van alle Nederlandse lerarenopleidingen – heeft de NVAO kunnen vaststellen dat de kwaliteit van deze lerarenopleidingen voldoende is. Bij één instelling is sprake van het toekennen van een herstelperiode.

Dit blijkt uit de systeembrede analyse die de NVAO heeft ontwikkeld na afloop van de accreditatie van de ulo’s in juli 2015. De analyse van de pabo’s werd in juli 2015 gepubliceerd en de analyse van de  tweedegraads lerarenopleidingen verschijnt eind 2016. Met dit geheel van overkoepelende analyses is het mogelijk in 2016-2017 een rapport uit te brengen over de lerarenopleidingen, waarin de analyses van de NVAO worden aangevuld met onder meer een update van het sectorbeeld van de inspectie.

Degelijke curricula

Uit de analyse van de ulo’s blijkt verder dat deze lerarenopleidingen de studenten in voldoende mate voorbereiden op het leraarschap. De eindkwalificaties van de opleidingen voldoen qua oriëntatie, inhoud en niveau aan de internationale eisen.

De curricula zijn over het algemeen degelijk opgebouwd en bieden studenten een overzicht van gangbare didactische modellen en recente wetenschappelijke inzichten. De opleidingen werken intensief samen, al dan niet in de vorm van een opleidingsschool, met de scholen in de regio. De integratie van zowel het praktijkdeel als het cursorisch deel in het curriculum is op deze wijze geborgd. Het toetsbeleid is bij alle instellingen in voldoende mate uitgewerkt.

De NVAO constateert tevens dat de opleidingen op bepaalde punten kunnen én moeten verbeteren. De belangrijkste aspecten die aandacht behoeven, zijn: de visie op leraarschap in functie van het opleiden van nieuwe leraren; het vergroten van de instroom; de kwaliteit van de vakdidactiek en vakdidacticus en de kwaliteit van de eindwerken.

Lerarenopleidingen vernieuwd

Deze bevindingen komen in grote lijn overeen met die van de panels zoals beschreven in het state of the art rapport ‘Op het snijvlak van academie en professie’. Met de plannen en acties die reeds in gang zijn gezet, geven de universiteiten een antwoord op de bevindingen en aanbevelingen van de panels.

De NVAO realiseert zich dat op het moment van deze systeembrede analyse door de universiteiten wordt gewerkt aan het vernieuwen van de lerarenopleidingen, het verhogen van de kwaliteit van de nieuw te vormen lerarenopleidingen en het vergroten van de instroom en heeft haar bevindingen besproken met vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs, de Vereniging van Universiteiten VSNU, de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen en de studenten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK