Investeringen R&D blijven achter

Nieuws | de redactie
14 april 2016 | Terwijl de economie langzaam aantrekt, blijven de investeringen van de Nederlandse ministeries in onderzoek en kennisontwikkeling achter. Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van het Rathenau Instituut hieromtrent.

In het overzicht zijn de investeringscijfers van de Nederlandse overheid te zien over de periode 2014-2020. Die laten zien dat totale steun van de rijksoverheid voor R&D en innovatie tussen 2014 en 2015 stijgt om vervolgens tot 2017 te dalen, waarna de investeringen zich weer stabiliseren.

Het Rathenau Instituut constateert dat de investeringen in R&D en innovatie uit de pas lopen met de aantrekkende economie. “Als we de overheidssteun afzetten tegen de ontwikkeling van de economie, weergegeven in de omvang van het bruto binnenlands product (BBP), dan laten zowel de totale overheidssteun als de overheidsuitgaven voor R&D een daling zien. Voor de totale overheidssteun is er in de periode 2016-2020 een daling van 0,89 procent naar 0,79 procent. Voor de R&D-uitgaven is dat van 0,70 naar 0,62 procent. “

De twee belangrijkste ministeries waar het investeringen onderzoek en kennisontwikkeling betreft zijn logischerwijs het Ministerie van OCW en die van Economische Zaken. De uitgaven van deze ministeries stabiliseren zich op respectievelijk 3,5 miljard en 800 miljoen euro.

RathenauTWIN

Blik op Europa

Met de teruglopende uitgaven aan R&D en innovatie vindt Nederland zich in Europees perspectief terug in de middenmoot. Relatief gezien scoort Nederland net iets beter dan bijvoorbeeld de Ooster- en Zuiderburen, maar landen als Denemarken, Portugal, IJsland en Finland investeren een groter percentage van hun BBP aan kennisontwikkeling.

De investeringen in R&D en innovatie vanuit Den Haag lijken dus te stagneren. Daartegenover staat een stijging van de beschikbare middelen uit Brussel, constateert het Rathenau Instituut. “De financiële middelen vanuit de EU-Kaderprogramma’s zijn in de loop van de jaren toegenomen en blijven dat naar verwachting de komende jaren doen. In totaal bedragen de inkomsten naar schatting € 700 à 800 miljoen per jaar.”

U vindt de publicatie van het Rathenau Instituut hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK