EU wil prestatiebeloning voor WO-docenten

Nieuws | de redactie
20 juni 2016 | De EU wil een diverse docentenpopulatie in het hoger onderwijs. Op universiteiten moet een nieuwe balans gevonden worden tussen onderzoek en onderwijs en excellente WO-docenten moeten extra beloond worden. Dit zijn de uitkomsten van de Raad van minister van onderwijs van de EU.

Tijdens de Onderwijs, Jeugdzaken Cultuur en Sport Raad (OJCS) heeft er een gedachtewisseling plaatsgevonden over de modernisering van het hoger onderwijs in Europa. Het debat had als doel politieke input te leveren aan de Europese Commissie voor de herziening van de moderniseringsagenda Hoger Onderwijs die dit najaar wordt verwacht. Het beleidsdebat in de Raad was gericht op drie thema’s: het vergroten van de arbeidsmarktrelevantie, het voorbereiden van betrokken burgers en de veranderende rol van docenten in het hoger onderwijs.

Probleemoplossend vermogen

Tijdens de Raad is door veel lidstaten het belang van de relatie tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt benadrukt. Verder is er genoemd dat afgestudeerden over de juiste vaardigheden moeten beschikken waar de arbeidsmarkt naar vraagt en die hen in staat stellen flexibel in te spelen op de maatschappij en arbeidsmarkt van de toekomst. Vaardigheden als creativiteit, kritisch denken en probleemoplossend vermogen worden daarbij steeds belangrijker, zowel voor de economie als voor de samenleving.

Met het oog op de steeds grotere vraag naar hoogopgeleiden is in de Raad daarnaast aandacht gevraagd voor meer flexibele toegangswegen naar het hoger onderwijs. Het is om die reden ook belangrijk dat hoger onderwijsinstellingen en het toekomstig werkveld van studenten beter met elkaar samenwerken, onder andere door het gezamenlijk ontwikkelen van curricula en het zorgen voor voldoende mogelijkheden voor duaal onderwijs, praktijkleren en online onderwijs.

Verschillende lidstaten benadrukten dat hoger onderwijsinstellingen, naast het voorbereiden van studenten voor de arbeidsmarkt, ook een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.

Kritische mensen cruciaal

Gestreefd moet worden naar een evenwicht tussen kennis en inzicht enerzijds en het stimuleren van handelen en bewustzijn anderzijds. In het licht van de terroristische aanslagen, is het vormen van kritische mensen cruciaal voor een oprecht vrije samenleving.

Verder was er ook aandacht voor de (veranderende) rol van docenten. Het is van belang dat er aandacht is voor professionalisering van docenten. Onder andere omdat de studentenpopulatie gekenmerkt wordt door toenemende diversiteit.

Docenten moeten goed uitgerust worden om de burgers van de toekomst te vormen en hiervoor de goede gesprekken kunnen voeren. Daarnaast is opgeroepen tot het vinden van een betere balans tussen onderwijs- en onderzoekstaken van universitaire docenten. Om dat te bereiken, moet onder andere meer aandacht worden besteed aan het bevorderen en belonen van excellente docenten in het hoger onderwijs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK