Pabo Hanze maakt duurzame lessenserie

Nieuws | de redactie
21 juni 2016 | Pabo Hanzehogeschool Groningen ontwikkelt een lessenserie duurzaamheid in het kader van het project Duurzaam Drenthe. De provincie Drenthe wil leerlingen bewust maken van de manier waarop met onze aarde wordt omgegaan en welke gevolgen dat in de toekomst heeft.

Hoe duurzaam is de provincie Drenthe in 2050? Wat staat ons te wachten op het gebied van natuur, milieu, grondstoffen en het gebruik van ruimte? Het project Duurzaam Drenthe heeft als doel leerlingen bewust te maken van de manier waarop wij met onze ruimte en grondstoffen omgaan.

Hoe breng je kinderen in aanraking met abstracte onderwerpen als het milieubeleid van de toekomst en alle uitdagingen die daarbij horen? Dat laat de Pabo zien in 24 lessen over duurzaamheid. Voor alle acht de basisschoolgroepen is een lessenserie ontworpen met als kernbegrippen circulaire economie en grondstoffen. Deze begrippen worden uitgelegd aan de hand van de Drentse situatie.

Bekend met de aanpak

Het lesmateriaal sluit aan bij de leerlijn Techniek, Talent & Energie, het onderwijsprogramma rond energietransitie in Nederland dat is ontwikkeld voor leerlingen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool. Er is gekozen voor dezelfde lesopzet, stijl, karakters, illustraties en het kwaliteitsniveau. Veel scholen in Drenthe werken al met deze leerlijn en leerkrachten zijn bekend met de aanpak.

Vier uitgangspunten stonden centraal bij de ontwikkeling van dit pakket:

  • Meerwaarde: de lessen sluiten aan bij het bestaande onderwijs en zijn geïntegreerd in diverse vakken;
  • Verbinding van leerlingen met het onderwerp: beleving door waarneming en verbeelding, onderzoekend en ontwerpend leren;
  • Aanhaken bij de didactische uitgangspunten van TT&E: leren door doen, zelf ervaren, verbinding met emotie;
  • Denken in mogelijkheden en oplossingen: problemen niet uit de weg gaan maar beschouwen als uitdaging.

Energie is een spanend onderwerp

Het programma bestaat uit energielessen met als vaste onderdelen kennis, onderzoeken, bouwen en spel. Energie is een spannend, tastbaar en levend onderwerp in deze lessen. Onderwijskundige uitgangspunten zijn het onderzoekend en ontwerpend leren en de talentontwikkeling van kinderen.

Bij het project Techniek, Talent en Energie zijn inmiddels meer dan honderd scholen in Noord-Nederland aangesloten. Het is de bedoeling om het programma op termijn ook in de rest van Nederland aan te bieden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK