Fundamenteel onderzoek zoekt MKB

Nieuws | de redactie
25 juli 2016 | Stichting FOM wil in de periode 2015 tot 2019 meer aandacht gaan geven aan het betrekken van het MKB bij fundamenteel onderzoek. Een nieuw instrument moet wetenschappers en ondernemers samen onderzoek laten oppakken.

Bij NWO wordt via zogeheten KIEM-instrumenten de samenwerking tussen de wetenschap en private partijen gestimuleerd. Knowledge Innovation Mapping (KIEM) draait om de financiering van kleine projecten. KIEM wordt onder meer ingezet om innovatie in topsectoren als de Chemie en de Creatieve Industrie te ondersteunen.

Onder impuls van FOM wordt nu ook een KIEM-instrument opgezet voor de Topsector High-Tech Systemen en Materialen (KIEM-HTSM). Vernieuwende samenwerkingsprojecten van bedrijven en onderzoeksinstellingen, waarin het bedrijfsleven wil investeren, kunnen nu voor een projectaanvraag bij FOM terecht.

Het is al langer – sinds 2004 – mogelijk om bij FOM een Industrial Partnership Programme aan te vragen. Op die manier heeft FOM al langer de industrie betrokken bij de kennissector. Hier ging het echter vaak om grote bedragen. Met het KIEM-HTSM programma is nadrukkelijk ook meer ruimte voor het midden- en kleinbedrijf.

Het gaat bij KIEM-HTSM om relatief kleine projecten, waarin onderzoekers en MKB samenwerken om kennisvragen van het MKB aan te pakken, en om de samenwerking tussen MKB en universiteiten en onderzoeksinstituten te versterken. De pilot met het KIEM-HTSM-instrument start direct met een ‘call for proposals‘ waarvoor een deadline is ingesteld op 27 september 2016.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK