Leraren moeten meer de regie nemen

Nieuws | de redactie
4 juli 2016 | Veelal bedenken anderen wat leraren moeten leren. Hierbij lijkt de veronderstelling dat leraren dit zelf niet goed kunnen bepalen. Het tegendeel is waar: leraren in het voortgezet onderwijs kunnen goed inschatten wat ze nodig hebben om goed te blijven lesgeven, zo blijkt uit Leids onderzoek.

Monika Louws, promoveert op 6 juli aan de Universiteit Leiden met haar proefschrift hierover. Door curriculumveranderingen of onderwijsvernieuwingen is het belangrijk dat leraren zich blijven bijscholen. Onderzoek naar het leren van leraren richt zich daarom meestal op wat leraren moeten leren in plaats van wat zij willen leren. Uit het onderzoek van Louws blijkt dat er veel overlap is tussen wat leraren moeten leren in hun school en wat ze willen leren, wanneer leraren een gedeelde visie, een positieve leercultuur en ondersteuning van de schoolleider ervaren.

Bredere schoolcontext

De leerdoelen die leraren noemden kwamen dan vaker overeen met wat er speelde  in de bredere schoolcontext. Alle leraren noemden in ieder geval leerdoelen die te maken hebben met wat ze nodig hebben in het lesgeven.

Om tot adequate leerdoelen te komen is voldoende gelegenheid voor een professionele dialoog in de school nodig. Scholen moeten ruimte creëren om docenten onderling en met leidinggevenden te laten praten over wat ze willen leren, en hoe die leerdoelen passen binnen de thema’s van de school.

Nationaal professionaliseringsbeleid

Daarnaast is het belangrijk dat lokaal en nationaal professionaliseringsbeleid tot stand komt in dialoog met leraren en niet wordt ontwikkeld voor leraren. In dit professionaliseringsbeleid moet rekening gehouden worden met verschillen tussen leraren, want beginnende en ervaren leraren hebben andere leerbehoeften. Een ervaren leraar heeft bijvoorbeeld meer aan taakdifferentiatie. Een beginnende leraar heeft baat bij ondersteuning voor het leren verfijnen van het lesrepertoire en het managen van de werktaken.

In het promotieonderzoek zijn 31 leraren van twee scholen voor voortgezet onderwijs meermaals geïnterviewd over hun leerdoelen en hun perceptie van de school als werkplek. Deze leraren verschilden wat betreft jaren leservaring en het vak waarin ze lesgeven. Ook hebben leraren van 11 scholen een vragenlijst ingevuld over hun leervoorkeuren.

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK