Doorstroom MBO-HBO beter bekeken

Nieuws | de redactie
11 augustus 2016 | Het HBO is de afgelopen decennia flink gegroeid: steeds meer studenten kiezen voor het HBO, ook als zij al een MBO-diploma hebben. Veel HBO-studenten lukt het echter niet hun diploma te behalen. Waarom vallen er zoveel studenten uit? En waarom geldt dat voor bepaalde groepen in het bijzonder?

Het lectoraat Beroepsonderwijs van de HvA onderzoekt processen die schuilgaan achter de uitvalcijfers. Door het verloop van schoolloopbanen voorafgaand aan en na de overgang naar het HBO in kaart te brengen, komen enkele knelpunten in de onderwijsketen aan het licht die de uitval onder bepaalde groepen studenten in het HBO in de hand lijken te werken.

Op dinsdag 6 september 2016 om 16.00 uur zal mw. dr. Louise Elffers, Lector Beroepsonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam, haar lectorale rede uitspreken in het Auditorium van gebouw Leeuwenburg. Het College van Bestuur van harte uitgenodigd deze lectorale rede bij te wonen.

Altijd lastig

Het is niet voor het eerst dat Elffers onderzoek doet naar doorstroom in het onderwijs. In 2013 deed zij onderzoek naar de doorstroom van VMBO naar MBO en concludeerde toen dat: “overgangen naar een nieuwe school altijd lastig zijn, maar de problemen zijn nog groter als de omgeving van leerlingen minder stimulerend of ondersteunend zijn. Dat is bij de overgang van VMBO naar MBO vaak het geval.”

Deze lectorale rede sluit aan bij een actuele discussie in het HBO. Op 16 september houdt oud OCW-staatssecretaris Roel in ’t Veld een congres bij de Hogeschool Rotterdam over dit vraagstuk. De stelling van In ’t Veld is dat de uitval in het HBO vooral te danken is aan de academic drift die steeds sterker wordt in het HBO. Deze is volgens de oud-staatssecretaris onnodig omdat het afnemend beroepenveld daar niet op zit te wachten.

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK